Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό Σεμινάριο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «ΤΠΕ, Πολιτιστική κληρονομιά και Τουρισμός»  του έργου OCTaNE τη Δευτέρα 7 Ιουνίου  2021 και ώρα 11:00 μ.μ.

Για όσους δεν μπορέσαν να την παρακολουθήσουν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν τώρα στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1wFRnKwJOoE&ab_channel=OctaneProject

Το Σεμινάριο άνοιξε ο κύριος Ιωάννης Καρύδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, ο οποίος έκανε μία παρουσίαση με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση του πληροφοριακού οικοσυστήματος του έργου Octane». Πιο συγκεκριμένα, ανέλυσε το τεχνικό κομμάτι του έργου τονίζοντας ότι: «Ο κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία μία εφαρμογής για smartphone και συγκεκριμένα για Android & IOS, η οποία θα είναι κοινή για όλους τους εταίρους, θα έχει περιεχόμενο σε διάφορες γλώσσες, θα έχει γεωχάρτες με σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία δεν θα είναι απλώς σημεία αλλά και ευρύτερη περιοχή, κατηγοριοποιημένα, με γεωστίγματα, μεταδεδομένα, βίντεο, εικόνες και ότι άλλο είναι απαραίτητο. Επίσης, πολύ σημαντικό για τον σχεδιασμό είναι η ύπαρξη QR Codes για την άμεση ταυτοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος και την παροχή πληροφορίας για αυτά.». Στη συνέχεια ανέλυσε την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, τον τρόπο με τον οποίο συλλέχθηκε η πληροφορία και τα δεδομένα τα οποία θα εμφανίζονται και κλείνοντας παρουσίασε ένα προσχέδιο της εφαρμογής OCTaNE. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κύριος Σταύρος Βλίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, και η κυρία Ελισσάβετ Κώστα, Μουσειολόγος-Ερευνητής, Υποψήφια Διδάκτωρ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας οι οποίοι έκαναν μία παρουσίαση με θέμα: «Πολιτιστικές διαδρομές: ένα εργαλείο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς». Πιο συγκεκριμένα ο κύριος Βλίζος ανέφερε το εξής: «Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών και αυτό σημαίνει για εμάς να νιώθει ο ξένος και ο ντόπιος επισκέπτης ότι διαδρά με αυτό το εργαλείο, ότι συμμετέχει δηλαδή στην παραγωγή και στη μετάδοση της γνώσης.» Αμέσως μετά ο ίδιος ανέλυσε βήμα – βήμα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να δημιουργηθούν οι πολιτιστικές διαδρομές και οι οποίες θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα.

Η κυρία Κώστα, με τη σειρά της, παρουσίασε αναλυτικά μερικές πολιτιστικές διαδρομές όπως η Διαδρομή “Ιωάννης Καποδίστριας”, “Αρχιτεκτονική των εκκλησιών”, “Κάστρα” κλπ. και τόνισε ότι: «Στόχος των πολιτιστικών διαδρομών είναι η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, η προσέλκυση επισκεπτών, η δημιουργία ευκαιριών για τοπικές επιχειρήσεις, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η εξασφάλιση πόρων για τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής.»

Το Σεμινάριο έκλεισε ο κύριος Μαρίνος Παντής, εκπρόσωπος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ο οποίος έκανε παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του έργου και τόνισε ότι: «Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η διοργάνωση, η στήριξη και η προβολή των δράσεων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί προτεραιότητα και στρατηγική επιλογή καθώς με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί μία κοινή υπηρεσία που αφενός θα ενθαρρύνει τους τουρίστες να επισκέπτονται τις περιοχές, αλλά πολύ περισσότερο θα διευκολύνει τα διασυνοριακά ταξίδια, θα βελτιώσει τη διαπολιτισμική επικοινωνία και θα παρουσιάζει τις πόλεις των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Απουλίας ως “έξυπνους” προορισμούς χωρίς σύνορα!»