Από την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα διεξήχθησαν δοκιμές στα δίκτυα και τα κυκλώματα για τη λειτουργία των νέων φωτεινών σηματοδοτών από την Ιερά Μονή Πλατυτέρας μέχρι τον κόμβο της Εκάτης.

Από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 οι ανωτέρω φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί σε προσωρινή λειτουργία, προκειμένου να ελεγχθούν τα προγράμματα λειτουργίας τους.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους χρήστες της οδού να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη  σχετική σήμανση, κατακόρυφη και οριζόντια.

*Η φωτογραφία είναι από την ομάδα τα “Τα παράπονα σου στο Δήμαρχο”