Με ανακοίνωσή της η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας κ Μερόπη Υδραίου αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Για μία ακόμα φορά, με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα καινοτομίας HORIZON 2020, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπροσώπησε στις Βρυξέλλες το Δίκτυο .Ιστορικών Πόλεων για την αντιμετώπιση των Πλαστικών Αποβλήτων, στο πλαίσιο του έργου «Bioplastics Europe» .

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου δικτύου από την άνοιξη του 2022 και η πρόσκληση αυτή, επιβεβαιώνει ότι η Κέρκυρα πλέον έχει παρουσία και αναγνώριση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ενώ έχει ενταχθεί σε πλήθος ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ο στόχος του έργου είναι η μείωση και ο περιορισμός των πλαστικών αποβλήτων.

Η συμμετοχή του Δήμου είναι σημαντική όπως αναφέρει η αρμόδια Αντιδήμαρχος αφού μέσα από αυτή θα διεκδικήσει τη συμμετοχή του στο μέλλον σε χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων.

Το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπροσώπησε στο σύνολο των συγκεκριμένων σημαντικών εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες, η Αντιδήμαρχος  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Παναγιώτα Τζάννε.