Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, παραμένει στο σώμα με το βαθμό του Ταξιάρχου, μετά τις κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.