Η ανακοίνωση του Παρατηρηρίου Διαχείρισης Απορριμάτων:
Ως Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας, που εκ της καταστατικής μας διακήρυξης απώτερος στόχος είναι μέσα από την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα η προστασία του περιβάλλοντος, θεωρούμε σημαντική τη διατήρηση του οικοσυστήματος του Ερημίτη και την παραμονή του ως ένα φυσικό περιβάλλον χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Συμπαραστεκόμαστε στα κινήματα και συμμετέχουμε στη διαμαρτυρία το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 17:00 στην Ελαιουργία Σινιών.