Όπως γνωστοποιεί μέσα απο ανακοίνωση της η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρόκειται να προχωρήσει στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αργοστολίου υ και καθολικό διάδοχο του πρώην Δήμου Κεφαλονιάς για το έργο “Δαπάνες για κατεδαφίσεις καθαιρέσεις, κτιρίων λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλλήνιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση

Με ικανοποίηση και μετά από μια επίπονη και χρονοβόρα διοικητική διαδικασία με το Υπουργείο Υποδομών και την αρμόδια υπηρεσία του (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών), που κράτησε σχεδόν πάνω από ένα έτος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προχωρήσει εντός της ερχόμενης εβδομάδας στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αργοστολίου και καθολικό διάδοχο του πρώην Δήμου Κεφαλονιάς για το έργο “Δαπάνες για κατεδαφίσεις καθαιρέσεις, κτιρίων λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλλήνιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η μέχρι σήμερα αναμονή και ταλαιπωρία των πολιτών της Κεφαλονιάς για την κατεδάφιση των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτισμάτων ή τμημάτων τους από τους σεισμούς του 2014 έφθασε στο τέλος της, μετά από μια μακρά περίοδο έντονης ανησυχίας και αγωνίας, για την οποία όσοι συνέβαλαν σε αυτή την εκκρεμότητα θα πρέπει να αναλογιστούν σοβαρά την πολιτική και προσωπική ευθύνη τους.

“Έχοντας λάβει πλέον την έγκριση του Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορούμε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της νέας Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αργοστολίου, ώστε εν συνεχεία, ως φορέας υλοποίησης του έργου, να είναι σε θέση να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο και την έναρξη του έργου προϋπολογισμού ύψους 1.690.000 ευρώ το οποίο θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων”, δηλώνει με ικανοποίηση η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Το έργο σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη αφορά την κατεδάφιση 153 επικίνδυνα ετοιμόρροπων χτισμάτων ή τμημάτων τους, αφού προηγηθεί η προσωρινή υποστύλωση – αντιστήριξη φερόντων στοιχείων τους όπου αυτό απαιτηθεί, τα οποία υπέστησαν σοβαρές βλάβες ή κατάρρευση (μερική ή ολική) από τους σεισμούς της 26-01-2014 και την μετέπειτα σεισμική δραστηριότητα που επηρέασε τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Για τα προαναφερόμενα κτήρια εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτηρίων (ΠΑΕΕΚ) από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (∆ΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (τέως ΥΑΣ).

Ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του εν λόγω έργου είχε ολοκληρωθεί διοικητικά από τον πρώην Δήμο Κεφαλονιάς και συνεχίστηκε διαδικαστικά από τον Δήμο Αργοστολίου. Ωστόσο μια σημαντική διοικητική παράλειψη της πρώην Περιφερειακής Αρχής, η οποία επισημάνθηκε από το Υπουργείο Υποδομών είχε σαν αποτέλεσμα την παρακώλυση της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την επίτευξη της θεραπείας της.

Δυστυχώς η παράλειψη των διοικητικών ενεργειών του πρώην Περιφερειάρχη έγκειται στην μη έκδοση της απαραίτητης απόφασης δέσμευσης πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών γεγονός που παρακώλυε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Για πολλοστή φορά, η Περιφερειακή Αρχή Ιονίων Νήσων φρόντισε να θεραπεύσει τις παραλείψεις του κ. Γαλιατσάτου να διορθώσει σφάλματα και αστοχίες του παρελθόντος τα οποία απαιτούσαν εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες, εξαιτίας της έλλειψης πραγματικού ενδιαφέροντος και σοβαρότητας που επέδειξε ο πρώην Περιφερειάρχης.