Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε το Σάββατο 01.12.18, στην Κέρκυρα, αφού έλαβε υπόψιν του τα όσα κατατέθηκαν από εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κέρκυρας, μετά από ομόφωνη απόφαση, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ στο νησί:

Το ΕΚΑΒ Κέρκυρας δημιουργήθηκε το 2003 και μέχρι σήμερα έχει κάνει 120.000 περιστατικά κατά τα 15 χρόνια της λειτουργίας του, σύμφωνα με τον επίσημο αριθμό καρτών. Τότε απαριθμούσε σαράντα (40) άτομα με τομείς σε Βορρά και Νότο.

Από το 2005 και μετά, ο τομέας του ΕΚΑΒ Κέρκυρας απαριθμεί ένα έως δυο ασθενοφόρα ανά βάρδια. Λόγω γεωγραφικής διαμόρφωσης του νησιού, κακού οδικού δικτύου και μεγάλων αποστάσεων, ο χρόνος ανταπόκρισης στα περιστατικά, είναι πάρα πολύ μεγάλος, ιδίως σε βόρεια και νότια του νησιού.

Ο πληθυσμός σε Βορρά και Νότο είναι 20.000 και 25.000 αντίστοιχα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επισημαίνει ότι ανά 20.000 κάτοικους πρέπει να υπάρχει ασθενοφόρο.

Για αυτούς τους λόγους κρίνεται απαραίτητη:

α) Η δημιουργία τομέων σε Βορρά και Νότο με την απαραίτητη πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού

β) Να επανεξεταστεί το σημείο που έχει χωροθετηθεί ο χώρος εγκατάστασης του ΕΚΑΒ Κέρκυρας

γ) H δημιουργία ΕΚΑΒ Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το πάγιο αίτημα της ΠΙΝ, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του.