Με ανακοίνωση της η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων γνωστοποιεί ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” έργα ύψους 620.000 ευρώ

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

Την δρομολόγηση της ωρίμανσης των μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης για τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου προϋπολογισμού ύψους 620.000,00€ (500.000,00€ +ΦΠΑ 24%) σηματοδοτεί η ένταξη της πρότασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ώστε να υλοποιηθεί η επικαιροποίηση των μελετών των Λιμνοδεξαμενών και των δικτύων τους ανα νησί, και η μελέτη δημιουργίας Ομβροδεξαμενών με τα συνοδα έργα πλήρωσής τους που θα δώσει την δυνατότητα παροχής νερού σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές για την κάλυψη των αναγκών τους.