Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου InterregGreeceItaly BEST  “Addressing joint Agroand AquaBiodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development(Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στην Αγρο – και Υδρο – Βιοποικιλότητα, Ενίσχυση της Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης”) ,  σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ.

Στόχος του έργου BEST είναι:

  • η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των φυσικών αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες,
  • η συμμετοχή των τοπικών φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και
  • η δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το βιβλίο του κ. Σταμάτη Γκίνη «Λιβελούλες της Κέρκυρας» το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο  υλοποίησης του έργου. Το βιβλίο αποτελεί ένα φωτογραφικό οδοιπορικό με στοιχεία βιολογίας, μέσα από τις σελίδες του οποίου παρουσιάζονται ορισμένα διαφορετικά είδη και υποείδη λιβελούλων που συναντώνται στην Κέρκυρα. Στόχος του βιβλίου είναι να αναδειχθούν μέσω του έργου BEST τα τόσο ενδιαφέροντα και ωφέλιμα αυτά έντομα, επισημαίνοντας την ανάγκη για την προστασία τους σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη προστασία των οικοτόπων (βιότοπων) τους.  Στην ερευνητική ομάδα που συνεργάστηκε και επιμελήθηκε το περιεχόμενο του βιβλίου συμμετείχαν οι: Σταμάτης- Κωνσταντίνος Γκίνης, Σπυρίδων Γκίνης, Βοϊσάβα Γκιώνη και Ευτυχία Τζαφέστα.

 

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δράσεων Χαρτογράφησης Μονοπατιών και Διαδρομών πλούσιας βιοποικιλότητας που έχουν στόχο όχι μόνο την ανάδειξή τους στο πλαίσιο ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού αλλά και την ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης των κινδύνων και απειλών που δέχεται το οικοσύστημα.

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενημερωτική εκδήλωση, μπορούν να εγγραφούν στο σύνδεσμο  https://forms.gle/KpfVADVc66n4SeRP8

 

Υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/dvm-XZuJwUY