Πολλές φορές συναντάμε οδηγούς που έχουν σταθμεύσει σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας να ανοίγουν την πόρτα τους βιαστικά, χωρίς πρώτα να ελέγξουν εάν έρχεται κάποιο αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα. Η συγκεκριμένη πράξη του οδηγού μπορεί να προκαλέσει ακόμα και δυστύχημα.

Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο, με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να τοποθετούν πλέον στα μοντέλα τους συστήματα ειδοποίησης επερχόμενου οχήματος και στις τέσσερις πόρτες.

Από την άλλη, μπορεί να συναντήσουμε οδηγούς που άφησαν τις πόρτες ανοιχτές για να φορτώσουν ή να βγάλουν ένα μακρύ αντικείμενο ή ακόμα για να εξυπηρετήσουν παιδιά και ηλικιωμένους. Εννοείται ότι καλό είναι να κάνουμε λίγο επιμονή σε μία τέτοια συνθήκη, αλλά μπορεί ορισμένοι οδηγοί που περιμένουν στην ουρά να μην έχουν και να αρχίσουν να κορνάρουν, στην καλύτερη.

Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 30 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει ότι απαγορεύεται σε όλους να ανοίγουν ή να αφήνουν τις πόρτες του οχήματος ανοιχτές ή να εισέρχονται/εξέρχονται αυτού, αν προηγουμένως δεν βεβαιωθούν ότι από την πράξη τους δεν προκαλείται κίνδυνος στους υπόλοιπους χρήστες δρόμου. Το πρόστιμο που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. είναι της τάξης των 40 ευρώ.

ΠΗΓΗ: car and motor