Με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε και την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου της κατασκευής Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

 

«Μετά από την καθοριστική μας συμμετοχή για την εξέλιξη του έργου στο kickoff meeting στο Μπάρι της Ιταλίας το Δεκέμβριο και την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας το Μάρτιο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε και η Προγραμματική Σύμβαση με τον επιστημονικό συνεργάτη Πανεπιστήμιο Πατρών. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά και υπεύθυνα, και σε στενή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Interreg στην Ιταλία, για αυτό το σημαντικό στρατηγικό έργο, μέσα από το οποίο το Νυδρί θα αποκτήσει ένα σύγχρονο καταφύγιο τουριστικών σκαφών» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς.

 

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή του Τουριστικού Καταφυγίου του Νυδρίου υλοποιείται στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου AI Smart, συνολικού προϋπολογισμού 3.600.000 ευρώ, που εγκρίθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Σύστημα διασυνοριακών και βιώσιμων μεταφορών» – Ειδικός στόχος 3.1 «Ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών, της θαλάσσιας μεταφοράς μικρών αποστάσεων και της διασύνδεσης των διασυνοριακών ακτοπλοϊκών μεταφορών», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020. Επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια της Απουλίας και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Ηπείρου.