Το έργο είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την Λευκάδα, δεδοµένου ότι η αδειοδότηση του Υδατοδροµίου και η λειτουργία των υδροπλάνων θα δώσουν νέα ώθηση στις διαρκώς αυξανόµενες τουριστικές ανάγκες του νησιού, ενώ θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην κάλυψη και των µεταφορικών αναγκών µε τις παράκτιες περιοχές της χώρας µας.

Έτσι, είναι άµεση η ωφέλεια του πληθυσµού του νησιού, διότι αναβαθµίζεται το εµπορικό προϊόν, αλλά και του εποχιακού πληθυσµού ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελµατικά την τουριστική περίοδο και αναβαθµίζεται σηµαντικά το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Συμπερασματικά, η λειτουργία Υδατοδροµίου δηµιουργεί µια σηµαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τοµέας του τουρισµού που αποτελεί για τα νησιά βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δηµιουργείται ένα σηµαντικό πεδίο επένδυσης µε σηµαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές µας κοινωνίες.

ΠΗΓΗ: kefaloniapress.gr

φοτο: jetphotos