Ο ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ προχώρησε στην προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. – Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 20.584.260,52 €χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

 

Το παρόν έργο περιλαμβάνει:
1. Την δημιουργία ενδιάμεσου κυττάρου, μεταξύ του παλαιού α’ κυττάρου και του εν
λειτουργία β’, το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής τουχώρου πάνω από 17 έτη .
2. Την ανάπτυξη των υποδομών για την διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα,
απαραίτητη είναι η κατασκευή δικτύου συλλογήςτων παραγόμενων στραγγισμάτων, τόσο από
το νέο πυθμένα που θα δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο πλατώ, όσο και από την επιφάνεια του α΄ κυττάρου η οποία θα στεγανοποιηθεί.
3. Την βελτίωση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων υποδομών του χώρου.
4. Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης – σύστημα τηλεπαρακολούθησης διαδικασιών ΟΕΔΑ.
5. Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με προσθήκη
προκατασκευασμένων μονάδων υπερδιήθησης και αντίστροφης όσμωσης και την μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας SBR.
6. Την αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης σε δύο άξονες: την προσθήκη αναγκαίων υποδομών (υποδοχή, στέγαστρο) και εξοπλισμού επεξεργασίας (μαγνήτης, χειροδιαλογή) με στόχο την περιβαλλοντικής αναβάθμιση της λειτουργίας της, την προσθήκη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, όπως ορίζει ο εγκεκριμένος ΠΕ.Σ.Δ.Α., έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που προβλέπεται να συλλέγονται ως ξεχωριστό ρεύμα με Διαλογή στην Πηγή. Το έργο θα πραγματοποιηθεί εντός του οικοπέδου του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου. Επιπλέον η σύμβαση περιλαμβάνει και τη λειτουργία του έργου για 6 έτη.