Σε πτώχευση οδηγήθηκε και η Thomas Cook International AG (TCI), με έδρα στο Pfäffikon της Ελβετίας. Η TCI ήταν θυγατρική εξ ολοκλήρου της British Thomas Cook Group plc. Η διαδικασία αφερεγγυότητας σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας άρχισε την 1η Οκτωβρίου, όπως επιβεβαιώνει ο Thomas Cook Germany.

Μέχρι στιγμής έγινε γνωστό, ότι ακυρώνονται όλες οι αναχωρήσεις μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Για τις κρατήσεις από την 1η Νοεμβρίου και μετά θα αποφασίσει ο διαχειριστής αφερεγγυότητας.

Πηγή:tornosnews.gr