Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 23,6%, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2020 μόλις 6,6%. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία από τις επιπτώσεις της τρέχουσας πληθωριστικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι άλλες δύο σημαντικές επιπτώσεις, όπως αναλύονται μεταξύ άλλων στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι η σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας τους και η επιδείνωση των προβλημάτων ρευστότητας.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2022 το κόστος ενέργειας αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 76%, το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 43,5%, το κόστος καυσίμων οχημάτων κατά 57,8% και το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων κατά 26,2%. Την ίδια ώρα αυξάνεται επικίνδυνα το ποσοστό των επιχειρήσεων με μηδενικά ρευστά διαθέσιμα.

Τον Ιούλιο του 2022, το 27,8% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν είχε καθόλου διαθέσιμα – από 21,4% τον Ιούλιο του 2021 και 14,8% τον Ιούνιο του 2020. Σωρευτικά οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν καθόλου ρευστά διαθέσιμα ή αυτά επαρκούσαν το περισσότερο για έναν μήνα ανήλθαν τον Ιούλιο του 2022 στο 52%, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο το οποίο έχει καταγραφεί από την έναρξη της πανδημίας.

Το πρόβλημα είναι ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι ελάχιστα θωρακισμένες έναντι των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων, είτε αυτή ήταν η κρίση της πανδημίας είτε η τρέχουσα κρίση – ενεργειακή, πληθωριστική. Κι αυτό διότι πέρα από το μικρό μέγεθος, υστερούν σημαντικά σε επενδύσεις που θα διασφάλιζαν την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2021 το 33% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έκανε κάποιου είδους επένδυση. Το 21,8% πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές (π.χ. λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές), το 15,6% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα, το 7,9% σε κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό και το 6,1% επένδυσε σε κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού (π.χ. συστήματα πιστοποίησης οργάνωσης και λειτουργίας).

Παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πραγματοποίησε επενδύσεις το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η πλειονότητα των επενδύσεων ήταν μικρής κλίμακας, με το ύψος της επένδυσης για το 55,5% των επιχειρήσεων να ανέρχεται έως 5.000 ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2022 το 29,8% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προχώρησε σε κάποια επένδυση, με τις επενδύσεις επίσης για την πλειονότητα (51%) να είναι μόλις έως 5.000 ευρώ. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, για το μεγαλύτερο μέρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι επενδύσεις που έγιναν τόσο το δεύτερο εξάμηνο του 2021 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν κυρίως προσαρμογής ή συντήρησης και λιγότερο πραγματικής αύξησης της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

ΠΗΓΗ: newsbomb