Δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ταξιδιωτών για την Ελλάδα ήταν οι Βρετανοί το 2018, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας, και η Τρίτη μεγαλύτερη όσον αφορά τον αριθμό των επισκεπτών.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν σε 1.937 εκατ. € (-6,2%), οι διανυκτερεύσεις σε 25.716 χιλ. (-3,1%) και οι επισκέπτες σε 2.943 χιλ. (-2,0%).

Όπως αποκαλύπτει η Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Αγορά και ανά Περιφέρεια 2018 του Ινστιτουτου ΣΕΤΕ, βάσει των εισπράξεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Iόνιων Νησιών και Θεσσαλίας, στη δεύτερη στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας.

Βάσει του αριθμού επισκέψεων, αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρεια Iόνιων Νησιών, τη δεύτερη κύρια αγορά στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας Βορείου Αιγαίου και Νοτίου και την τρίτη κύρια αγορά της Περιφέρειας Κρήτης.

Τέλος, με βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρεια Iόνιων Νησιών, του Βορείου Αιγαίου και της Θεσσαλίας, τη δεύτερη κύρια αγορά των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά της Περιφέρειας Κρήτης.

Μείωση στις δαπάνες των Βρετανών στην Ελλάδα το 2018

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (598 € έναντι 449 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (75 € έναντι 69 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,9 έναντι 6,5). Το 2018, καταγράφηκε μείωση -6,2% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, μείωση -3,1% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μείωση -3,2% στη μέση διάρκεια παραμονής.

Από την έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ προκύπτουν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία…

 Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: α) Ιόνια Νησιά β) Νότιο Αιγαίο γ) Κρήτη.

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγεί στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (748 €).

 Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με την μέση διάρκεια παραμονής οδηγούν στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες: Κρήτης (666 €), Θεσσαλίας (665 €) και Κεντρικής Μακεδονίας (600 €).

 Η μεγάλη διάρκεια παραμονής οδηγεί σε υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη στην στο Βόρειο Αιγαίο (594 €).

 Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 7 από τις 11 εξεταζόμενες Περιφέρειες.

 Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη των Βρετανών επισκεπτών είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Περιφέρειας σε 9 από τις 11 εξεταζόμενες Περιφέρειες.

 Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών από το Ην. Βασίλειο είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας σε 10 από τις 11 εξεταζόμενες Περιφέρειες.

Πηγή:tornosnews.gr