Ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας αναφέρει:

Η διαμαρτυρία για το ΠΔ που υποβαθμίζει τις καλλιτεχνικές σπουδές αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο λόγω των καιρικών συνθηκών.