Σε συνέχεια της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να χαρακτηρίσει το 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας και το 4ο Δημοτικό Κέρκυρας (Αθηναγόρειο) ως Πειραματικό, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Υλοποιώντας το Προεκλογικό Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ο Ελληνικός λαός,το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αύξησε τον αριθμό των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων σε όλη την Επικράτεια. Έτσι από την νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν 112 Σχολικές Μονάδες ως Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, από τις 62 που είναι σήμερα.

Για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν Πειραματικά Σχολεία και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις. Έτσι εντάσσονται στο δίκτυο και το 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας και το 4ο Δημοτικό Κέρκυρας (Αθηναγόρειο) μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κερκύρας.

Συνεπώς, από την νέα σχολική χρονιά στις ανωτέρω Σχολικές Μονάδες θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με Τμήματα και Σχολές ΑΕΙ και ΙΕΠ, θα δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να συμμετέχουν στη διδασκαλία σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Με αυτό τον τρόπο τα Πειραματικά Σχολεία συμβάλλουν στην εξέλιξη και στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.Οι καλύτερες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές πρακτικές εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Χώρας μας.

Η πλούσια πολιτιστική, καλλιτεχνική και εκπαιδευτική ιστορία της Κέρκυρας, αποτελούν σημείο αναφοράς για το νησί μας και συνεπώς η συμμετοχή μας στο θεσμό των Πειραματικών Σχολείων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην καλλιέργεια νέων, βέλτιστων πρακτικών.

Έχουμε επιπλέον το προνόμιο, η έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου μεταξύ άλλωνυφίσταται το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, να είναι στην Κέρκυρα. Συνεπώς η συνεργασία του Πανεπιστημίου με τα νέα Πειραματικά Σχολεία μπορεί να γίνει με άμεσο και απευθείας τρόπο.

Τα Πειραματικά Σχολεία αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό, ο οποίος αναβαθμίζει την ποιότητα εκπαίδευσης στις Σχολικές Μονάδες. Η ένταξη δύο Σχολικών Μονάδων της Κέρκυρας σε αυτό το δίκτυο αποτελεί πλεονέκτημα για το νησί μας και στόχος είναι στο μέλλον, με την περαιτέρω επέκτασή του, να ενταχθούν και Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια)οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αδράξει την ευκαιρία στην παρούσα φάση.

Αντιδράσεις Συνδικαλιστικών Οργάνων, οι οποίες έχουν κατά το μάλλον ή ήττον  αντιπολιτευτικό υπόβαθρο και δεν εξετάζουν το όφελος του θεσμού για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό σύστημα και την τοπική και Ελληνική κοινωνία, δεν θα αποτελέσουν τροχοπέδη  στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας Εκπαίδευσης.»