8+8 | Βαρύ το πένθος για τον 19 χρονο στον Αγιο Ιωάννη
| Ερημίτης | Αλεύχιμον |

www.startmedia.gr