Στην Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων θα φιλοξενηθεί και φέτος, η ετήσια έκθεση ζωγραφικής των μαθητών της Καλλιτεχνικής Σχολής Κέρκυρας.

 

Με έτος ίδρυσης το 1881, η Καλλιτεχνική Σχολή Κέρκυρας διαθέτει τμήματα ελεύθερου σχεδίου, υδατογραφίας & χαρακτικής, καθώς και προπαρασκευαστικά τμήματα για παιδιά.

 

Τα έργα των μαθητών θα παρουσιαστούν στην Αίθουσα Τέχνης της Πινακοθήκης του Δήμου (Κήπος του Λαού) κατά την περίοδο 10 – 24 Ιουλίου.

 

Η έναρξη της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8:00 μ.μ., με τήρηση των προβλεπόμενων οδηγιών όπως έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Δ.Υ. και συγκεκριμένα:

 

α) Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους επισκέπτες

β) Τήρηση απόαστασης κατ’ ελάχιστο 2 μέτρα για τους εσωτερικούς χώρους και 1,5 μέτρο για τους εξωτερικούς.

γ) Οι ομαδικές επισκέψεις ή ξεναγήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα οκτώ (8) άτομα συνολικά.