Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ψυχολόγου, εργοθεραπευτή και εν ελλείψει αυτού  Παιδαγωγικών Επιστημών.

   Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΔΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», ένα άτομο ειδικότητας Π.Ε Ψυχολόγου και ένα άτομο ειδικότητας Π.Ε. ή Τ.Ε.  Εργοθεραπευτή και εν ελλείψει αυτού Π.Ε.  Παιδαγωγικών Επιστημών. 

 Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να έχουν περισσότερες πληροφορίες (αίτηση, πρόσκληση κ.α ), να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συλλόγου https://melissa-amea-corfu.gr/, ή να επικοινωνήσουν  με την κα Ζαχαροπούλου, Γραμματέα του Συλλόγου, στο τηλέφωνο 2661047565, ή με τον κ. Ζουμπουλίδη, Πρόεδρο του Συλλόγου, στο τηλέφωνο 6945106118.

                                 

                                                            Με εκτίμηση

      Ο Πρόεδρος                                                                              Η   Γραμματέας  

          

Ζουμπουλίδης Σπυρίδων                                                                 Κοντού Μαρία