Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Μαράσλειο μέγαρο, έδρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νησιών με τη συμμετοχή του Δήμου, και φορέων της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα συμμετείχαν:

– ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων Πέτρος Αγγελόπουλος,
– ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας Χαρίλαος Αλαμάνος,
– η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας Δέσποινα Σαββίδου,
– η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου
– ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος,
– ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δημήτρης Κατέχης,
– ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Πρασίνου Χάρης Γιώτης,
– η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας του Δήμου Μαρία Ζερβού
– και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η συνεργασία των φορέων πάνω σε ζητήματα κτηριακών υποδομών καθώς και λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων του Δήμου.
Έγινε ενημέρωση για την ανακαίνιση και βελτίωση των υποδομών των σχολικών κτηρίων και αναλυθήκαν οι παρεμβάσεις, τα έργα και οι δράσεις που έχουν γίνει, αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και αυτές που προγραμματίζεται να γίνουν. Επίσης οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερωθήκαν σχετικά με την πορεία των νέων προκηρύξεων για την ανεύρεση και ενοικίαση νέων κτηρίων για τη στέγαση Δημοτικών, Νηπιαγωγείων, Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και την προοπτική μετεγκατάστασης των προκάτ τμημάτων των Νηπιαγωγείων. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπέβαλε έγγραφο που αφορούσε τις ανάγκες ίδρυσης σχολικών κτηρίων και τις παρεμβάσεις σε κτήρια που χρήζουν βελτιώσεων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μετά τη συνεργασία της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας με τις κατά τόπους Σχολικές Μονάδες και την ανατροφοδότηση των τελευταίων με επικαιροποιημένα στοιχεία αναγκών και προβλημάτων τους.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα με διάθεση συνεργασίας από όλους τους φορείς και
επιβεβαιώθηκε πως κοινός σκοπός όλων είναι η αναβάθμιση των υποδομών και της Σχολικής
Στέγης για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νησιών.