Ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας ενημερώνει το κοινό ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων της Κέρκυρας στην Κοζάνη στα πλαίσια της σύμβασης που έχει υπογραφεί με την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε..

Σημειώνεται ότι η μεταφορά γίνεται με εβδομαδιαίο πρόγραμμα και με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.