Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Κυριακή 31/1 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Δείτε αναλυτικά :

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να παρευρεθείτε  στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, που θα   πραγματοποιηθεί την Κυριακή  31 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με αποκλειστικό θέμα: «Απολογισμός  Πεπραγμένων   Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  έτους 2020».