Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας κ. Μερόπη- Σπυριδούλα Υδραίου, καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30, στο Μαράσλειο Μέγαρο (Γραφείο Δημάρχου), προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Τροποποίηση της σύμβασης: « Υπηρεσίες Αποκατάστασης- Λειτουργίας- Συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Εισηγητής:  Σπ. Κορωνάκης, Αν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

 

  1. Παραλαβή και έγκριση των τελικών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Εισηγητής:  Σπ. Κορωνάκης, Αν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

 

  1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2020.

Εισηγητής:  Σπ. Κορωνάκης, Αν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

 

  1. Ανακοινώσεις

 

Υ.Σ.: Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα αποσταλούν αύριο Παρασκευή14/02/2020.

 

*Σημειώνεται ότι:

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στα γραφεία του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, εξαιτίας της πρόσφατης πλημμύρας του υπογείου, η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο Μαράσλειο Μέγαρο, αντί των γραφείων του Συνδέσμου.