Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Θόδωρος Γαλιατσάτος.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Ιονίων Νήσων

και την ΠΕΔ-ΙΝ για θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας.

 Εισηγητές: Θόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην Τουριστική Έκθεση “GREEK TRAVEL SHOW”

4-6 Μαΐου 2018.

Εισηγητής: Παύλος Κολοκοτσάς Δήμαρχος Ζακύνθου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Πλαίσιο κοινών δράσεων και παρεμβάσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ΠΕΔ-ΙΝ

σε θέματα καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας.

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης, ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Προμήθεια

ενός πλήρους σεισμολογικού σταθμού», στο πλαίσιο του Προγράμματος

«Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ».
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

  1. 8. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς