Ποσό ύψους 28 εκ. ευρώ θα κατανεμηθούν σε όλους τους δήμους προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Οι τέσσερις δήμοι της ΠΕ Κέρκυρας θα λάβουν:

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 44.350,00
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 213.540,00
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 33.020,00
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 6.840,00