Τα θέματα που έθεσε η Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2020.

Επερώτηση:  Στα τέλη του 2019 εμποδίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών και Μεταφορών της Περιφέρειας από τον  Διευθυντή ΦΟΣΔΑ να εισέλθει στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, προκειμένου να εξετάσει καταγγελία   πολίτη ότι βλάπτεται η περιουσία του και μολύνονται οι καλλιέργειές του από διαρροή λυμάτων.

Η παρεμπόδιση καθήκοντος στην περίπτωση αυτή αποτελεί   καταπάτηση του δικαιώματος του  πολίτη να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές όταν βλάπτονται τα συμφέροντά του  καθώς και αδιαφορία  για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ερωτούμε την κυρία Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ποια είναι η θέση σας για το συγκεκριμένο θέμα και αν έχει υπάρξει ή θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους σας.

Η απάντηση που έδωσε η κυρία Περιφερειάρχης ήταν ότι ο Γενικός Διευθυντής δεν είχε άδεια εισόδου στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης. Ζητήσαμε να διευκρινιστεί από ποιον δεν είχε πάρει άδεια ο Γενικός Διευθυντής και γιατί και προσπαθήσαμε να  ρωτήσουμε  για την  τύχη της καταγγελίας του συμπολίτη μας, όμως ο Πρόεδρος μας αφαίρεσε το λόγο λέγοντας ότι είχε τελειώσει ο χρόνος της επερώτησης ενώ  δεν είχε εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο.

Εισήγηση:  Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

Εισηγούμαι να συζητήσουμε εκτός ημερήσιας διάταξης την επισυναπτόμενη  επιστολή των εργαζομένων και να πάρουμε απόφαση για το αν θα εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου καθώς και την μελλοντική εξασφάλιση των εργαζομένων στην ΠΙΝ. (Από την επιστολή προκύπτει ότι οι θέσεις τους καλύπτουν πάγιες ανάγκες).

Επιπλέον, μια διαδικαστική παρατήρηση: όταν έρχεται εισήγηση για ένα θέμα , θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να πάρει απόφαση. Συγκεκριμένα, όταν κληθήκαμε να αποφασίσουμε για προσλήψεις προσωπικού στην ΠΙΝ με 8μηνη σύμβαση κα αορίστου χρόνου, δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει ήδη προσωπικό για συγκεκριμένες θέσεις, του οποίου η σύμβαση δεν θα ανανεωθεί,

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:  Σήμερα (20/01/2020) ενημερώθηκα ότι ενώ με την απόφαση 143-13/2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι πιο κάτω εργαζόμενοι, με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Π.Ι.Ν , θα παρέμεναν στις θέσεις τους  και θα συμπεριλαμβάνονταν στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,  έχασαν τα προσωρινά μέτρα και σύμφωνα με τους ίδιους δεν είχαν τη στήριξη της δικηγόρου της ΠΙΝ. Μεταφέρω το αίτημά τους για στήριξη από  το Περιφερειακό Συμβούλιο και την δικηγόρο της ΠΙΝ ενόψει  της αγωγής  που θα εκδικαστεί στις 11 Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου να επιστρέψουν στην εργασία τους.

  1. Τσιλιμπάρη Αφροδίτη-  Φανή
  2. Σεκέρογλου Ευγενία
  3. Φίλιππα Ερμιόνη
  4. Χυτήρη Αγάθη
  5. Αραβαντινός Κωνσταντίνος
  6. Ελένη Κουτούλα

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και  δικαιολογίες  για την καθυστέρηση της πληρωμής των δεδουλευμένων  παρά τη δικαστική απόφαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε:

 

*  Την άμεση πληρωμή των οχτάμηνων εργαζομένων για την εργασία που προσφέρουν, χωρίς την αποστολή εξώδικου από μέρους.

*  Την αναβολή της δίκης που έχει οριστεί για τις 29-1-2020, ώστε να διευθετηθούν τα όποια προβλήματα  έχουν προκύψει και να διεξαχθούν με ομαλό τρόπο οι δικαστικές διαδικασίες.

*  Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των οχτάμηνων εργαζομένων στις επερχόμενες δίκες στις 29-01-2020 και 11-02-2020.

* Να αιτηθεί από τον ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις μόνιμων υπαλλήλων που θα προκηρυχτούν, να υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τους εργαζομένους που έχουν δουλέψει στην Περιφέρεια στα πρότυπα της 3- Κ.