Τεσσερα παιδιά με Covid-19 νοσηλεύονται στην ΜΕΛ του Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο τα τρία είναι νεογνά (10 ημερών, 2 μηνών και 3 μηνών) και το ένα νήπιο ηλικίας 3 ετών.

Συνολικά στην ΜΕΛ νοσηλεύονται 21 άτομα και 2 στην ΜΕΘ.