Δελτίο Τύπου σχετικά με την θέση του συλλόγου στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας.

Θέμα: «Θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας»

Ο Δήμος Κέρκυρας το 2016 εξέδωσε ένα ημιτελή «Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας» ο οποίος ρυθμίζει μόνο δύο θέματα,

(α)-την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων και

(β)-την αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών μετώπων,

αγνοώντας τα πλέον ουσιώδη θέματα που θα πρέπει να διευθετεί ένας κανονισμός αστικής λειτουργίας, δηλαδή:

(γ)-το κυκλοφοριακό και τις θέσεις στάθμευσης των χρηστών του μνημείου και δη των μονίμων κατοίκων,

(δ)-τη λήψη και θεσμοθέτηση  μέτρων και ελεγκτικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής όλων των χρηστών του μνημείου και ιδιαίτερα των μονίμων κατοίκων, αυτών δηλαδή που έχουν κρατήσει τη πόλη ζωντανή και λειτουργική αιώνες τώρα.

 

Η σημερινή πρόσκληση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για αποστολή προτάσεων είναι θετική, ακόμα και αν δεν αφορά την δημιουργία ενός νέου κανονισμού ή έστω τη συμπλήρωση του με τα άλλα δύο πρωταρχικής σημασίας θέματα. Ο Σύλλογος απέστειλε πρότασημε αναγκαίες τροποποιήσεις με σκοπό να υπενθυμίσειότι «Εδώ μένει κόσμος». Η πρόταση αναλυτικά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

https://www.facebook.com/syllogosmonimonkatoikonpalaiaspoliskerkyras/

Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι για να λειτουργήσει η πόλη χρειάζεται κανονισμό. Έναν πλήρη κανονισμό όμως, που να καθορίζει όρους και τρόπους λειτουργίας και διατήρησης όλων των στοιχείων της παλαιάς πόλης και δη των κατοίκων της και να ρυθμίζει πράξεις και συμπεριφορές που δημιουργούν προβλήματα. Ένα κανονισμό που θα αναδείξει τις ομορφιές για τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται την πόλη. Ένα κανονισμό που θα κάνει την ζωή των κατοίκων καλύτερη.

Προς: την Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας

κα. Μερόπη Υδραίου

Δημαρχείο Κερκύρας , Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Ενταύθα

 

Θέμα:ΕπικαιροποίησηΚανονισμού Αστικής Λειτουργίας της Πόλης της Κέρκυρας (2016)

 

Κέρκυρα 30/11/2019

Αξιότιμη Δήμαρχε,

Ο Δήμος Κέρκυρας το 2016 εξέδωσεένα ημιτελή «Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας» για δύο θέματα μόνο,

(α)-την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων και

(β)-την αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών μετώπων,

αγνοώντας τα πλέον ουσιώδη θέματα που θα πρέπει να διευθετεί ένας κανονισμός αστικής λειτουργίας, δηλαδή:

(γ)-τοκυκλοφοριακόκαι τιςθέσεις στάθμευσης των χρηστών του μνημείου και δη των μονίμων κατοίκων,

(δ)-τη λήψη και θεσμοθέτηση  μέτρων και ελεγκτικών μηχανισμώνγια τη διασφάλιση της ποιότητας ζωήςόλων των χρηστών του μνημείουκαι ιδιαίτερα των μονίμων κατοίκων,αυτώνδηλαδήπου έχουν κρατήσει τη πόλη ζωντανή και λειτουργική αιώνες τώρα.

Κατά την διαδικασία συγγραφής του δεν έλαβαν ή έλαβαν πλημμελή  γνώση οι κυριότερα ενδιαφερόμενοι γιατο περιεχόμενο του, οι μόνιμοι κάτοικοι , οι οποίοι δεν κλήθηκανποτέ να συμμετάσχουν έστω και σαν παρατηρητές στην ομάδα σύνταξης του, ούτε μέσω των τότε7 τοπικών συλλόγων ούτε και της τότεσυντονιστικής επιτροπής τους. Αφού ο«ημιτελήςκανονισμός» εγκρίθηκε από τις αρμόδιεςυπηρεσίες και το ΚΑΣ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ο Δήμος κάλεσε παραμονή της ψήφισής του στο Δημοτικό Συμβούλιο τους συλλόγους των κατοίκων για διαβούλευση. Η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο φουαγέ του δημοτικού θεάτρου ουσιαστικά αφορούσε την παρουσίαση του σχεδίου και καμία πρόταση των κατοίκων δεν έγινε δεκτή αφού κατά δήλωση των τότε εκπροσώπων του δήμου δεν υπήρχε χρόνος για τροποποιήσεις. Οι κάτοικοι αντέδρασαν έντονα,προτάσσοντας το γεγονός ότι ο παρουσιασθείς «κανονισμός» είναι όχι μόνον ελλιπής αλλά και ανεφάρμοστος γιατί δεν διευθετεί το κυριότερο θέμα,αυτό του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης εντός της παλαιάς πόλης, παρόλοπου και τα δύοθέματα που μερικά διευθετεί είναι και αυτά ουσιώδους σημασίας.Μετά από τη δυναμική παρουσία τους  στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα αποσύρθηκεαπό τον τότε δήμαρχοκον. Κ. Νικολούζο, με σκοπό να ξεκινήσει ο ίδιος ουσιαστική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ταχύτατη συμπλήρωση και οριστικοποίηση του.Αυτόδεν έγινε ποτέ και φυσικά όχι υπαιτιότητα των κατοίκων. Η στάση της τότε δημοτικής αντιπολίτευσης (παρατάξεις (α) Υδραίου (β)Τρεπεκλή(γ) Χαραλάμπους) ήταν υπέρ του αιτήματος των κατοίκων.

Κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο, όλοι οι υποψήφιοι δήλωσαν την ανάγκη δημιουργίας ενός νέουπλήρους κανονισμού. Όλοι οι φορείς όχι μόνο συμφώνησαν με την επισήμανση των βασικών προβλημάτων της παλιάς πόλης, που παρουσίασε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης,αλλά και με τους προτεινόμενους τρόπους επίλυσης τους.

Η σημερινή πρόσκληση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για αποστολή προτάσεωνγια τα δύο θέματαα) &β) που διευθετεί το υφιστάμενο σχέδιο είναι θετική, ακόμα και αν δεν αφορά την δημιουργία ενός νέου κανονισμού ή έστω τη συμπλήρωσητου με τα άλλα δύο πρωταρχικής σημασίας θέματα.

Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι η πόλη για να λειτουργήσει χρειάζεται κανονισμό. Έναν πλήρη κανονισμό όμως, που νακαθορίζει όρους και τρόπους λειτουργίας και διατήρησης όλων των στοιχείωντης παλαιάς πόλης και δη των κατοίκων της και να ρυθμίζει πράξεις και συμπεριφορές που δημιουργούν προβλήματα. Ένα κανονισμό που θα αναδείξει τις ομορφιές για τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται την πόλη. Ένα κανονισμό που θα κάνει την ζωή των κατοίκων καλύτερη.

Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν γίνονται βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την τροποποίηση για τα θέματα α)&β) του από τον Απρίλιο 2016 εκδοθένταημιτελούς κανονισμού. Στο τέλος των παρατηρήσεων ακολουθούν προτάσεις για τα υπόλοιπα θέματαγ)&δ), που αφορούν την λειτουργία της πόλης και κατά την άποψη των κατοίκων θα πρέπει να περιληφθούν σε ένα κανονισμό που θα ρυθμίζει πραγματικά την λειτουργία της πόλης. Σε ένα κανονισμό που δεν θα είναι μόνο απλή αντιγραφή πολεοδομικών διατάξεων και διατάξεων του υπουργείου πολιτισμού.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Να προστεθεί τρίτη φράση:γ)«Για το κυκλοφοριακό και τις θέσεις στάθμευσης κατοίκων παλαιάς πόλης»

Να προστεθείτέταρτηφράση : δ)«Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων»

Παρατήρηση. Ο «υπάρχων» κανονισμός είναι ημιτελής. Με την προσθήκη αυτή να υπάρξει ουσιαστική δέσμευσηγια άμεσητροποποίηση ούτως ώστε να προστεθούν και τα παραπάνω ζητήματα, προκειμένου ο κανονισμός να είναι ολοκληρωμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σελίδα 4,3η παρ. 7η γραμμή Μετά την φράση «ιστορικότητα του χώρου» να προστεθεί: ,με σεβασμό στην ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων.

Σελίδα 4,  3η παρ. προτελευταία γραμμή: Μετά τη φράση «οι όροι και περιορισμοί να προστεθεί: Όπως και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί…

Σελίδα 4, 2η παρ. μετά την φράση «εφαρμογή αρχαιολογικού νόμου», να προστεθεί: «Ειδικά για την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας και λόγω των μοναδικών πολεοδομικών ιδιαιτεροτήτων της, απαιτούνται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικές με την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.»

Σελίδα 11, 4.2: Να προβλεφθεί σε στενούς δρόμους με ελεύθερο πλάτος μικρότερο των 4 μέτρων μεγαλύτερο ελάχιστο ελεύθερο ύψος για την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων.

Σελίδα 11, 4.3 : Μετά την λέξη «αναπηρία» να προστεθεί «οχήματα μονίμων κατοίκων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Σελίδα 15,5.1.10 (να προστεθεί νέα παράγραφος ): Πρόβλεψη σχετικά με την ηχορύπανση των εκδηλώσεων.

Σελίδα 16, 5.2.1 στο τέλος της παραγράφου: Να προστεθεί χρονικός περιορισμός στους πλανόδιους μουσικούς και ρητή αναφορά στην απαγόρευση χρήσης μικροφωνικών εγκαταστάσεων.

Σελίδα 22, 5.3.15 (Νέα παράγραφος): Να προστεθεί ρητή αναφορά « Στις οδούς από τις οποίες πραγματοποιούνται περιφορές λιτανείας του Αγίου Σπυρίδωνα καθώς και περιφορές επιταφίων την Μ. Παρασκευή  τα εμπορεύματα θα πρέπει να απομακρύνονται τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη λιτανείας και μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα περιφοράς επιταφίου.»

Σελίδα 23, Πρώτη παράγραφος: Μετά την φράση «από καταστροφές και κινδύνους» να προστεθεί η φράση: και να δημιουργεί εστίες ηχορύπανσης.

Σελίδα 23, 5.4.1 :Τρίτη γραμμή μετά την φράση «Υπουργείου Πολιτισμού» να προστεθεί η φράση «και εφόσον δεν προβληθούν ενστάσεις από τους γειτνιάζοντες κατοίκους»

Σελίδα 24, 5.4.2 : Στη 12 γραμμή να προστεθεί φράση:Η μουσικήαπό τα εντός του καταστήματος ηχητικά μέσα θα πρέπει να διακόπτεται τελείως μετά την 11 μμ σε περίπτωση που λειτουργούν τα εκτός του καταστήματος τραπεζοκαθίσματα μετά την ώρα αυτή.

Σελίδα 25, 5.4.7: Να προστεθεί ρητή αναφορά « Στις οδούς από τις οποίες πραγματοποιούνται περιφορές λιτανείας του Αγίου Σπυρίδωνα καθώς και περιφορές επιταφίων την Μ. Παρασκευή  τα τραπεζοκαθίσματα και ο λοιπός εξοπλισμός θα πρέπει να απομακρύνονται τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη λιτανείας και μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα περιφοράς επιταφίου. Για το ίδιο διάστημα θα διακόπτεται και η μουσική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Σελίδα 38 – 56: Γίνεται αναφορά σε επιγραφές και έκθεση εμπορευμάτων. Όποια απόφαση ληφθεί να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας

Σελίδα 57,: Διαγραφή λέξης κινητής (τέντας)

Σελίδα 58, :Διαγραφή λέξεων κινητής τέντας ή ομπρελών

Σελίδα 60, Διαγραφή το9 (περί κλιματιστικών) μέχρι την εξεύρεση εφαρμόσιμων τεχνικά και οικονομικά λύσεων. Οι προτεινόμενες από τον οδηγό λύσεις είναι υψηλού κόστους, πλέον ενεργοβόρες σε σχέση με τα συμβατικά μέσα,  ενώ η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού εξωτερικών μονάδων στην κανιζέλα δημιουργεί υψηλό θόρυβο και διαμάχες μεταξύ των γειτόνων. Για το θέμα αρκεί η υπάρχουσα πολεοδομική νομοθεσία.

Σελίδα 63,Διαγραφή απαγόρευσης κεραιών

Σελίδα 66, 11.5 : Τροποποίηση περίαεραγωγών. Η άποψη του συλλόγου είναι ότι στις περιπτώσεις καταστημάτων που ήδη λειτουργούν με το προτεινόμενο στον οδηγό σύστημα εντοπίζεται σημαντική όχληση των περιοίκων από τις οσμές. Οι καπναγωγοί θα πρέπει να οδεύουν από μη εμφανή σημεία (φωταγωγούς κλπ) και  να υπερβαίνουν την κορυφή της στέγης και των γειτονικών κτιρίων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να μην χορηγούνται άδειες λειτουργίας.

Σελίδα 68,12.5 : Στη δεύτερη γραμμή μετά την τελεία, αντικατάσταση της πρότασης με: Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό … θα αντικαθίστανταιαπό νέα ίδια στην όψη με τα παλιά. (διαγραφή πρότασης που ακολουθεί και ξεκινάει με την λέξη Απαγορεύεται)

Παρατήρηση: Η πραγματικότητα είναι ότι στην πόλη υπάρχουν παράθυρα από ξύλο, αλουμίνιο, PVC και σπάνια από μέταλλο (συνήθως σε παράθυρα ισογείων όπου καλύπτουν ανοίγματα χώρων με μηχανήματα). Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν κατασκευές κομψές και όμορφες αλλά και κάποιες αντιαισθητικές – να μην τις βλέπει άνθρωπος.

Με δεδομένες τις υπάρχουσες τεχνικές δυνατότητες η απλούστερη λύση θα ήταν να υπάρχουν υποδείγματα για όλα τα υλικά κατασκευών και στους ενδιαφερόμενους απλά να γίνεται υπόδειξη.

Σελίδα 69,12.7 : Διαγραφή η αναδιατύπωση ως 12.10

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Θα πρέπει με μέριμνα του δήμου να εξευρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για την οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών, οι οποίοι, σε διαφορετική περίπτωση καλούνται να επωμισθούν τεράστιο κόστος για την προσαρμογή.

Σε εκδόσεις αδειών στις οποίες περιλαμβάνονται εργασίες προσαρμογής, να καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής τελών κατάληψης πεζοδρομίου για την τοποθέτηση ικριωμάτων.

Σε όποιο σημείο του κεφαλαίου Γ του κανονισμού προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις και η χρήση του κτιρίου αφορά «χρήση οικία», θα πρέπει να αυξηθεί κατά εύλογο διάστημα ο χρόνος προσαρμογής από την ημερομηνία έγκρισης του τροποποιημένου κανονισμού από το Δημοτικό συμβούλιο (πχ πέντε έτη).

Σε περίπτωση μη εξεύρεσης ή καθυστέρησης χρηματοδοτήσεων, ο χρόνος προσαρμογής θα πρέπει να επεκτείνεται για επαρκές διάστημα μέχρι να εξευρεθούν χρηματοδοτήσεις.

Ο χρόνος προσαρμογής θα πρέπει να είναι ίδιος για ιδιοκτήτες ιδιώτες και ΝΠΔΔ. Εφόσον δεν έχουν προσαρμοστεί στον κανονισμό κτίρια του Δήμου και ΝΠΔΔ ΔΕΝ θα επιβάλλονται πρόστιμα σε ιδιώτες.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 

Σχετικά με τα ζητήματα με τα οποία πρέπει να εμπλουτιστεί ο κανονισμός αστικής λειτουργίας, ώστε να είναι ολοκληρωμένος, συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

 Γ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ- ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ:

Γενικές αρχές:

  • ​Εντός της παλαιάς πόλης να κυκλοφορούν οχήματα μόνο των μονίμων κατοίκων.
  • ​Οι «πεζόδρομοι» μπορούν να είναι κατά περίπτωσηκαι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας για τους μόνιμους κατοίκους , ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η καθημερινότητα και να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους, στοιχείων  που η έλλειψη τους οδηγεί στην εγκατάλειψη και ερήμωση της παλαιάς πόλης από τους φυσικούς της χρήστες.Η γενική αρχή είναι ότι ο μόνιμος κάτοικος έχει ανάγκη να μπορεί να προσεγγίζει την οικία του με το αυτοκίνητό του για σκοπούς ανεφοδιασμού (ψώνια, νερά κλπ), μεταφορά ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, αποσκευές, υλικά επισκευών κλπ), εξυπηρέτηση προσώπων με κινητικές δυσκολίες, ΑΜΕΑ κλπ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν στις εισόδους της παλιάς πόλης κατάλληλα τεχνικά μέσα ώστε να επαληθεύετε η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου και να μην επικρατεί το σημερινό χάος.
  • ​Οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων των μονίμων κατοίκων εντός της παλαιάς πόλης να καθοριστούν με διακριτή́ μπλε διαγράμμιση σε συνεργασία  με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας και την πυροσβεστική βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου . Από τις αρχές του 2017 (21/2/2017),και μετά από πρόταση του τότε  ΔημάρχουΚ. Νικολούζουστις 22/11/2016, η προϋπάρχουσα Συντονιστική επιτροπή των Συλλόγων των κατοίκων  έχει υποβάλει στον Δήμο, πλήρες σχέδιο θέσεων στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους εντός του ιστορικού κέντρου με προτάσεις για τη διευθέτηση του κυκλοφοριακού κ.λ.π. . Έκτοτε η τύχη του αγνοείται και κανείς δεν τους κάλεσε μέχρι τώρα για συζήτηση επί του σχεδίου όπως τους είχαν επανειλημμένα υποσχεθεί.
  • ​Απαγόρευση κίνησης των τουριστικών λεωφορείων και τραίνων εντός του ιστορικού κέντρου, δηλ. εντός των τειχών της παλαιάς πόλης και καθορισμός οργανωμένων θέσεων στάθμευσης για αυτά εκτός ιστορικού κέντρου.
  • ​Να επιβάλλονται αυστηρότατες κυρώσεις για κάθε παραβίαση των κανόνων αυτών.

Δ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Απαιτούνται αποφάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να υπάρξει:

α)-Επανακαθορισμός των χρήσεων γης σε όλη την πόλη.

β)-Επαναφορά της συναίνεσης των συνοικούντων και περιοίκων σε ακτίνα 30 μέτρων όταν ζητείται αλλαγή χρήσης από κατάστημα γεν. χρήσης σε Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

γ)-Τήρηση της ελάχιστης απόστασης καταστημάτων Υ.Ε. από λατρευτικούς χώρους.

  • Σχετικά με την Ηχορύπανση και οσμέςαπό τα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος .

Απαιτείται μελέτη της υπάρχουσας νομοθεσίας ελληνικής /  κοινοτικής από ομάδα εργασίας και κατάθεση προτάσεων . Ειδικά το πρόβλημα των οσμών από τις χοάνες των μαγειρείων κλπ επιλύεται με την εφαρμογή των κανονισμών της υγειονομικής υπηρεσίας , με την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων και των ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων του ΓΟΚ και των όρων της διεθνώς επικρατούσας «καλής τεχνικής πρακτικής».

Το ίδιο ισχύει και για το πρόβλημα της ηχορύπανσης . ( Οι κανονισμοί της ευρωπαϊκής ένωσης θέτουν / επιβάλλουν χαμηλά όρια στη στάθμη  θορύβου που προέρχεται από δεδομένη πηγή , στα όρια των επηρεαζόμενων ιδιοκτησιών . πχ. <45dbA  και μάλιστα όχι μόνον κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας.)

Είναι αναγκαία η εφαρμογή των κανονισμών και η συμμόρφωση των Κ.Υ.Ε. με αυτούς.

  • Σχετικά με Σκουπίδια – Μέθοδοι Διαλογής και Αποκομιδής.

Να επανεξεταστεί το σύστημα αποκομιδής στην παλαιά πόλη. Να γίνει διαχωρισμός του τρόπου αποκομιδής των κατοικιών από τα καταστήματα. Να λειτουργήσει σωστά και να προωθηθεί η ανακύκλωση.

  • Σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού.

Να καθοριστούν οι φορείςπου θα επιβλέπουν και θα επιβάλουν την ορθή τήρηση του κανονισμού.

Ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, βρίσκετε δίπλα σας για κάθε τυχών διευκρίνιση επί των θέσεων της παρούσας πρότασης. Είμαστε στην διάθεσή σας και για την συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την διαμόρφωση του υπό διαβούλευση κανονισμού.Επιθυμία όλων, να υπάρξει μια τάξη και μια βελτίωση στην καθημερινότητα της ζωής στην παλιά πόλη.

Με τιμή

Για τοΔ.Σ τουΣυλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γραμματέας
Νικόλαος ΟλύμπιοςΚωνσταντίνος Μπατάς