Η ανάρτηση των δασικών χαρτών η οποία πραγματοποιήθηκε σταδιακά σε όλη την χώρα και στα Επτάνησα, αποτελεί ένα θετικό βήμα που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την εύκολη  πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία, μέσω της τεχνολογίας. Η ανάρτησή τους συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στον εκσυγχρονισμό της χώρας, στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών για τη χώρα, σε αντίθεση με ανάλογους  χαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων που γινόταν μέχρι σήμερα από τις Διευθύνσεις Δασών, καλύπτει μεγάλες εκτάσεις ποικίλης μορφής και βλάστησης, σήμερα και κατά το παρελθόν, ενώ  σε ένα τέτοιου μεγέθους έργο, είναι αναμενόμενες αστοχίες και σφάλματα.

Ήδη από την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Π.Ε. Κέρκυρας διαπιστώθηκαν αρκετά προβλήματα σε διάφορες περιοχές που αφορούν σε πολλές ιδιοκτησίες πολιτών, όπως περιπτώσεις αγροτεμαχίων  για τα οποία  είχαν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, όπου δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αναφορές σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα που απεικονίζονται ως δασικές περιοχές. Ενώ οι κηρύξεις, μετά από πυρκαγιές, περιοχών με ελαιόδεντρα ως αναδασωτέες,  έχει αποτέλεσμα αυτές σήμερα να εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες ως δασικές.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη:

 

Α.  Οι δασικοί χάρτες πέρα από υποχρέωση της χώρας μας στα πλαίσια της Ε.Ε. , σαφώς αποτελούν θετικό βήμα προς την προστασία των δασών και καθιστούν το επενδυτικό περιβάλλον υγιέστερο για σχεδιασμό τόσο από τη Πολιτεία όσο και από τους ιδιώτες,

Β.  Το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά, σύμφωνα με αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων και συνεπώς οι εκτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο ιδιωτικές περιουσίες,

Γ.  Τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας , καθώς και τις οικονομικές συνέπειες αυτών,

Δ. Τις απαραίτητες εργασίες και μελέτες που απαιτούνται προκειμένου ο πολίτης να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις  σχετικά με την ιδιοκτησία του,

 

θεωρεί ότι:

 

  1. Οι δασικοί χάρτες πρέπει να ισχύσουν άμεσα όσον αφορά στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως μη δασικές. Με αυτόν τον τρόπο η Δ/νση Δασών θα αποφορτιστεί από τη διαδικασία χαρακτηρισμού αγροτεμαχίων που βρίσκονται εκεί  και το έργο της  θα επικεντρωθεί στις υπόλοιπες περιοχές και στις αντιρρήσεις που θα υποβληθούν.
  2. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές, πρέπει η Πολιτεία να μεριμνήσει προκειμένου να επανεξεταστούν και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Παράλληλα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αντιρρήσεων με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος και χρόνο και να υπάρχει εσαεί η δυνατότητα των πολιτών να υποβάλλουν αντιρρήσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς η αποκλειστική προθεσμία των 105 ημερών, μέχρι την 20η Μαΐου 2021, δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απεμπολείται το δικαίωμά τους.
  3. Να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στα Ιόνια Νησιά, που έχουν χαρακτήρα δασικό, προκειμένου να μην αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες να προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη, με το ανάλογο κόστος.
  4. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού να εξετάσει την πιθανότητα να αναλάβει την υποβολή αντιρρήσεων για περιοχές στις οποίες υπάρχουν εμφανή σφάλματα και περιλαμβάνουν αρκετές ιδιοκτησίες, προκειμένου τυχόν διορθώσεις να αφορούν μεγαλύτερες εκτάσεις με πολλές ιδιοκτησίες και να επιτευχθεί μείωση κόστους για τους πολίτες και  φόρτου εργασίας και χρόνου για την Δ/νση Δασών.

Ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός της χώρας μας και η σύγκλιση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. πρέπει να γίνεται οργανωμένα και συνδυαστικά με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να μη δημιουργούνται αρνητικές συνέπειες και ταλαιπωρία για τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό τα απαραίτητα έργα θα εκλαμβάνονται από την κοινωνία ως πρόοδος.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Γιάννης Κ. Μεταλληνός

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός