Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Η πολιτική για το περιβάλλον πρέπει να στηρίζεται στην αειφορία και τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Στην Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια έχουμε μια συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς, με κύρια αιτία την προβληματική διαχείριση των απορριμμάτων και παρεμβάσεις τερατουργήματα τύπου Ερημίτη. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού πρέπει να λογίζεται ως ένας από τους βασικούς λόγους της υποβάθμισης αυτής. Ο πρωτεύον στόχος μιας περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να είναι η αναστροφή της τωρινής πραγματικότητας με παρεμβάσεις άμεσου και μακροπρόθεσμου αποτελέσματος. Οι Κερκυραίοι πολίτες έχουμε αποδείξει πως αγαπάμε το νησί μας και πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες ώστε να μην ξεπουληθούν περιοχές μεγάλης οικολογικής σημασίας, όπως ο Ερημίτης και ο Ίσσος. Επιπλέον χαρακτηριστικές είναι τόσο η μάχη των κατοίκων του Τεμπλονίου για την αποκατάσταση της περιοχής, όσο και η αντίσταση της Λευκίμμης στη χωροθέτηση και λειτουργία του «ΧΥΤΥ» στα Μεσοράχια.

Μέτρα:

 • Εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου.
 • Μέριμνα για την προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης.
 • Εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τις περιοχές Natura.
 • Διεκδίκηση αυτοτελούς φορέα διαχείρισης Natura στην Κέρκυρα. Σε πρώτο στάδιο, δημιουργία παραρτήματος στην Κέρκυρα του φορέα Αχέροντα-Καλαμά-Κέρκυρα, στον οποίο υπάγονται πλέον οι περιοχές Natura του νησιού.
 • Ενίσχυση των παραγωγών που καλλιεργούν εντός των περιοχών Natura, στο να μετατρέψουν τις καλλιέργειες είτε σε βιολογικές είτε σε ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η υποστήριξη θα γίνει από τις δομές του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στο κομμάτι προγράμματος για τον πρωτογενή τομέα.
 • Σωστή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο κομμάτι προγράμματος για τα απορρίμματα.
 • Μέριμνα για την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Στόχος, το σύνολο του Δήμου να καλύπτεται από αποχετευτικό σύστημα, που θα καταλήγει σε βιολογικούς καθαρισμούς.
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης (LIFE), που κινούνται προς την πολιτική μας κατεύθυνση.
 • Ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου, το οποίο θα ελέγχει τη διασφάλιση περιβαλλοντικής ποιότητας (νερά, ακτινοβολίες, αέρας, ηχορύπανση, επιβαρύνσεις από τροχοφόρα).
 • Μέριμνα για την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, που αποτρέπει την μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
 • Μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημοτικών κτιρίων.
 • Ανάπτυξη των Α.Π.Ε., ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών του Δήμου από αυτές.
 • Εναντίωση στις εξορύξεις υδρογονανθράκων που σχεδιάζονται για το Ιόνιο και απειλούν τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και τις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού.
 • Δημιουργία και λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης νεκρών.
 • Πλήρης σύγκρουση για το ζήτημα του Ερημίτη. Εναντίωση του Δήμου στην επιχειρούμενη επένδυση, και χρησιμοποίηση κάθε μέσου με στόχο την ακύρωση της.
 • Άμεση αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.