Την αύξηση των  κονδυλίων  του προγράμματος «Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», προκειμένου να μπορέσουν  εν  μέρει  να  καλυφθούν  οι  υπαρκτές  ζημιές  των  επιχειρήσεων του κλάδου μας, ζητήσαμε σήμερα με σχετική  επιστολή μας προς την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Κράτσα και προς όλους τους συναρμόδιους πολιτικούς φορείς.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμη κυρία Περιφερειάρχη,

Το  πρόγραμμα  ενίσχυσης  μικρών  και  πολύ  μικρών  επιχειρήσεων  που  επλήγησαν  από  την  πανδημία  του  covid-19,  που χρηματοδοτείται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014- 2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  που  εξήγγειλε  η  Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων,  έχει  προκαλέσει  το  ενδιαφέρον  χιλιάδων  επιχειρηματιών  του  νησιού  μας και όλης της Περιφέρειας .

Θα  μπορούσε  να  πει  κάποιος  ότι  κινείται  σε  σωστές  γραμμές  ως  προς  την  μοριοδότηση  των  επιχειρήσεων  που  έχουν  πληγεί,  με  σωστά  κριτήρια, ήτοι της  πτώσης  του  τζίρου,  της  κερδοφορίας  και  της  απασχόλησης  εργαζομένων.

Επίσης  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  είναι  σχετικά  απλά  και  διαχειρίσιμα.

Το  πρόβλημα  εντοπίζεται  στην ανεπάρκεια  των  κονδυλίων  που  προορίζονται  για  την  ενίσχυση  των  επιχειρήσεων,  αφού  τα  14.000.000  ευρώ  αφορούν όλους τους κλάδους,  ενώ  συγκεκριμένα για την κατηγορία Γ ‘  που μας αφορά,  απομένουν μόνο 5.600.000 ευρώ,  για να διανεμηθούν σε ένα τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης σε όλη την Περιφέρεια.

  Αυτό πρακτικά  σημαίνει ότι θα επιδοτηθεί ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων εκ των οποίων ελάχιστες από τον κλάδο μας.

Για  τους  παραπάνω  λόγους  ζητάμε  να  αυξηθούν  τα  προς  διάθεση  χρήματα  του προγράμματος  για  να  μπορούν  εν  μέρει  να  καλυφθούν  οι  υπαρκτές  ζημιές  των  επιχειρήσεων  μας,  που  έχουν  βρεθεί  σε  απόγνωση  και  να  στηριχθεί ουσιαστικά  ο  Τουρισμός και η τοπική οικονομία.