Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη, στις 22 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις
 2. Κυκλική Οικονομία – Ανακύκλωση (Εισηγητές θα είναι ο κ. Δήμαρχος και ο Καθηγητής κ. Αδαμάντιος Σκορδίλης)
 3. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου (Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Πουλιάσης).
 4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για τη διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής των Κοινοτήτων Μαγουλάδων και Περίθειας
 5. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Πουλιάσης)
 6. Ενημέρωση για σύσταση Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
 7. Ενημέρωση για την απαγόρευση του καπνίσματος (Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Πουλιάσης)
 8. Ορισμός οργάνου σφράγισης όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής ο κ. Ανδρέας Σαούλος)
 9. Ορισμός ενός/μιας Δημοτικού Συμβούλου και του/της αναπληρωτή/τριά του/της για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διαπίστωση των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 cc και ποδηλάτων(Εισηγητής ο κ. Ανδρέας Σαούλος)
 10. Ορισμός ενός/μιας Δημοτικού Συμβούλου και του/της αναπληρωτή/τριάς του/της για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων των διατάξεων της ΚΥΑ με αριθμό 43650/19 (ΦΕΚ 2213 β/08.06.2019): «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και τη ανάκληση των αδειών λειτουργίας παιδότοπων» (Εισηγητής ο κ. Ανδρέας Σαούλος)
 11. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων για καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις λόγω χιλιομετρικής απόστασης (Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Πουλιάσης)
 12. Συμμετοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων» και το διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΦ.ΝΗ» (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
 13. Συμμετοχή στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
 14. Επαναλειτουργία Δημοσίου Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής κ. Σταμάτης Πουλιάσης)
 15. Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπου Παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 16. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 17. Ορισμός μελών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 18. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 19. Ορισμός μελών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 20. Ορισμός μελών επιτροπών α)παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 β)Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθ. 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(Με την παράκληση να παρευρίσκονται)

1.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

3.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

4.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΡΟΣ

5.   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ

6.   ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΟΥΛΟΣ

7.   ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

8.   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

9.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

10. ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ ΜΠΑΚΟΛΑ ΛΙΑΣΚΟΥ

11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

12. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΛΑΤΟΥ – ΓΟΥΔΕΛΗ

13. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ

14. ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

15. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ

16. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ

17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ

18. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ

19. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

20. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

21. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΗΣ

22. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

23. ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ

24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ

25. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ

26. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ

27. ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

 

Δ. Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ (ΑΓΡΟΥ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ (ΑΡΚΑΔΑΔΩΝ)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ (ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ (ΑΦΙΩΝΟΣ)

ΣΑΡΑΝΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ (ΔΑΦΝΗΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ (ΔΡΟΣΑΤΟΥ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ (ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥ)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ (ΜΕΣΑΡΙΑΣ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΩΜΑΙΟΣ (ΠΑΓΩΝ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ (ΡΑΧΤΑΔΩΝ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΚΑΛΗΣ (ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ)

Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ (ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑΣ (ΑΓΡΑΦΩΝ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ)

ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ (ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ (ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ (ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΔΕΛΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ (ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ)

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ (ΣΙΔΑΡΙΟΥ)

Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΝΟΣ(ΛΑΥΚΙΟΥ)

ΘΩΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (ΛΟΥΤΣΩΝ)

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ (ΝΥΜΦΩΝ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (ΞΑΝΘΑΤΩΝ)

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΑΣΣΑΡΗΣ (ΠΕΡΘΕΙΑΣ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ (ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ (ΣΦΑΚΕΡΩΝ)

Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (ΓΙΜΑΡΙΟΥ)

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ (ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΗΣΑΚΙΟΥ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΜΑΡΑΠΗΣ (ΣΙΝΙΩΝ)