Πρωτοφανή γεγονότα για την τοπική αυτοδιοίκηση συμβαίνουν στην Βόρεια Κέρκυρα, αφού  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας  καλέι σε συνεδρίαση με τηλεδίασκεψη  την Πέμπτη 29 Ιουλίου στις 19:00  με επτά θέματα στην ημερίσια διάταξη, πέραν του δημοτικού ελέγχου και τις ανακοινώσεις.

Μια μέρα πριν,  δεκαέξι  δημοτικοί σύμβουλοι είχαν ζητήσει το όργανο να συνεδρίασει την Παρασκευή 30 Ιουλίου με άλλη θεματολογία στην ημερήσια διάταξη. Εξ’ αυτών μόνο η “συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εκλογικό νόμο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση”  και η “συζήτηση και λήψη απόφασης για την προστασία του ελαιώνα της Κέρκυρα”. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ωστόσο δεν εισήγαγε στην ηρερήσια διάταξη θέματα όπως η επένδυση στην Λίμνη Αντινιώτη, η συζήτηση για τα εξώδικα που έχουν σταλεί, το  κλειστό Γυμναστήριο στη Βόρεια Κέρκυρα  καθώς και η πρόταση μομφής προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Παπαδάτο.

Τα θέματα της πρόσκλησης για το  Δημοτικό Συμβούλιου της Πέμπτης: 

  1. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις
  2.   Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας – Έγκριση της με αριθμό 1-1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
  3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ενοικίαση χώρων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
  4. Συζήτηση  και λήψη απόφασης σχετικά με την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας Οικονομικού έτους 2021 – Έγκριση των υπ’ αριθμ. 16-144/2021,17-179/2021 και 19-194/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εκλογικό νόμο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Εισηγητής :κ. Ρούσσινος Κων/νος.)
  6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προστασία του ελαιώνα της Κέρκυρας (Εισηγητές: κ.κ. , Σωκράτης Τρύφωνας, Αλεξανδρος Ρούσσινος και Ρούσσινος Σπυρίδων)
  7.   Επισκευαστικές ανάγκες σχολικών κτιρίων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (εισηγητής: κ. Σπυρίδων Βάρελης)
  8.  Αρτιότητες οικοπέδων (Εισηγητής: κ. Χαρίτων Κουτσούρης)

 

Βαγγέλης Καποδίστριας