Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ομιλία

“Τραυματικές και δοξαστικές υλικότητες
στη Θεσσαλονίκη του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου”

Εκκινώντας από το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η παρουσίαση διερευνά τον κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό ρόλο των αρχαιολογικών καταλοίπων της Θεσσαλονίκης μέσα στις συνθήκες “ιδιάζουσας κανονικότητας” που βίωσε η πόλη κατά τη διάρκεια του Α΄ και του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Επιχειρεί να αναδείξει την κοινωνική σημασία των μνημείων της Θεσσαλονίκης ως υλικών ερεισμάτων της μνήμης και ως τόπων συλλογικής αναφοράς, να αναγνώσει, τέλος, και την ίδια την πόλη ως ένα εμβληματικό αρχείο, όπου συμφύρονται βιώματα, συναισθήματα, τόποι και χρονικότητες.