Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Επί 8 και πλέον μήνες ο νευραλγικός οικονομικός πυρήνας της κοινωνίας μας, οι έμποροι & επιχειρηματίες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, πλήττονται βάναυσα εξαιτίας της πανδημίας και της κυβερνητικής έλλειψης πολιτικής στήριξης.

Κάθε κυβερνητική παρέμβαση στο επιχειρείν υπήρξε έως τώρα μια νέα θηλιά στο λαιμό των επιχειρηματιών. Δανεισμός και πάλι δανεισμός. Ένας νέος φαύλος κύκλος έχει αρχίσει, για όσες επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να μείνουν όρθιες από την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας.

Με μοναδικό εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων ως ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση τα Προγράμματα των Περιφερειών / ΕΣΠΑ 2014-2020, τονίζουμε εκ νέου τα αυτονόητα:

Το κονδύλι δεν επαρκεί, ούτε μετά την αύξηση κατά 16 εκατομμύρια

Οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν ξεπεράσει  τις  7.000 και πλέον επιχειρήσεις με συνολικό αιτούμενο ποσό τα  147 εκατομμύρια ευρώ !

Με βάση τα κριτήρια του προγράμματος δε θα αποφευχθεί η απόρριψη επιδότησης  οικογενειακών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με μικρό αριθμό εργαζομένων   ενώ εξ αρχής το τρέχον πρόγραμμα αδικεί κατάφορα τις νέες επιχειρήσεις που δήλωσαν έναρξη και έδρασαν το 2019.

Καλούμε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει:

  1. Το μέγιστο δυνατό ποσό κονδυλίου για το υπάρχον πρόγραμμα.
  2. Την έναρξη νέου προγράμματος μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, για επιχειρήσεις που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων (1-9).
  3. Εκ νέου μελέτη των κριτηρίων ένταξης στα προγράμματα που να ταιριάζουν στο προφίλ της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο , ιδιαίτερα αυτών που αφορούν αστοχίες και λανθασμένους χειρισμούς προκαλώντας πασιφανείς αδικίες, όπως η μη ένταξη επιχειρήσεων με έναρξη δραστηριότητας το 2019.
  4. Έστω και εκ των υστέρων μελέτη για πιθανή μείωση του μέγιστου ύψους επιδότησης κάθε ωφελούμενης επιχείρησης ώστε το υπάρχον κονδύλι να μπορέσει να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων.

Στεκόμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες και στο δίκαιο αίτημά τους για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Είναι ώρα ύψιστης ευθύνης για τον τόπο μας.

Ενίσχυση και όχι δανεισμός.

Αξιοπρέπεια και όχι ανέχεια.