Στο πλαίσιο του έργου EHoreca WANET που συγχρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 (Interreg IPA II Cross- border cooperation programme Greece- Albania 2014-2020), παραλήφθηκε το πρώτο από τα δυο απορριμματοφόρα του έργου.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε από το Τμήμα προγραμματισμού και ανάπτυξης του Δήμου μας, με τελικό αποδέκτη την  Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η παραλαβή  πραγματοποιήθηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και  από τον Δήμο παρευρέθηκαν  ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  Γιάννης Σερεμετης,  και ο  Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων &  Ανακύκλωσης Ανδρέας Λαβράνος.

Από πλευράς του Ιονίου  Πανεπιστήμιου, ο  Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μοντελοποίησης  Μάρκος Αυλωνίτης.

Το απορριμματοφόρο θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή βιοαπόβλητων από τους καφέ κάδους και έχει χωρητικότητα τεσσάρων κυβικών.