Μετά  τις  αρχαιρεσίες  που  διεξήχθησαν   την  19η  Ιανουαρίου  2020  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΧΟΡΩΔΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  συγκροτείται  ως  εξής :

1 . Παναγιώτης  (Τάκης)   Μεταλληνός,   Πρόεδρος

2 . Σπυρίδων   Μέξας, Αντιπρόεδρος

3 . Γεώργιος  Γλυκιώτης, Γενικός  Γραμματέας

4 . Γεώργιος   Γουναρόπουλος, Ταμίας

5 . Αλέξανδρος  Σκούρας, Έφορος

6 . Σταμάτιος  Σκορδίλης, Αναπληρωτής  Έφορος

7 . Σταύρος  Ιασιμόπουλος, Αναπληρωτής  Ταμίας