Σε νέα σύνθεση του Δ.Σ. της προχώρησε η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κέρκυρας (Ε.Υ.Π.Σ). Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Σας γνωστοποιούμε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ. Ν.Κερκύρας όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 9ης και 10ης Οκτωβρίου 2020 και τις εσωτερικές διαδικασίες των πλειοψηφισάντων για συγκρότηση σε Σώμα, καθώς και τους Αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Υ.Π.Σ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόεδρος: Καραταράκης Ι. Νικόλαος-Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Κουρής Γρ. Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Μπούμπας Δ. Βασίλειος

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Λέισος Ν. Ιωάννης

Ταμίας: Αγγουράκης Δ. Σπυρίδων

Οργανωτικός Γραμματέας: Καλλιτζής Γ. Δημήτριος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Λάτσας Σ. Αλέξανδρος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Λέισος Ν. Ιωάννης

Μάζης Θ. Γεώργιος

Καραταράκης Ι. Νικόλαος-Γεώργιος