Πρόεδρος της ΠΕΔΙΝ εκλέγεται ξανά ο πρώην Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης με 9 ψήφους

Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Τρεπεκλής με 9 ψήφους

Γραμματέας ο Κώστας Γρηγορόπουλος με 10 ψήφους

Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής εξελέγησαν :

Ο Κώστας Λέσσης με 9 ψήφους και ο Διονύσης Στανίτσας με 12 ψήφους.

Για το Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγη πρόεδρος ο Χρύσανθος Σαρλής και ο Διονύσης Βικέντιος.

Η Μερόπη Υδραίου, Σπύρος Βλαχόπουλος, Δημήτρης Μεταλληνός και Διονύσης Τρούσας είχαν αποχωρήσει, καταγγέλοντας τη διαδικασία.