Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας, στη 12η τακτική Συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου  2018, συζήτησε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το θέμα της ολοσχερούς καταστροφής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Κέρκυρας στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Αφού έλαβε υπόψη του :

τις τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου, των κ.κ. Επικεφαλής των Παρατάξεων και τις Δημοτικές και Δημοτικούς Συμβούλους που μίλησαν, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εκδώσει το ακόλουθο κείμενο ψηφίσματος :

Την Κυριακή 07-05-2018 εμπρηστές έκαψαν ολοσχερώς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Κέρκυρας στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε το τελικό και μεγαλύτερο χτύπημα σε μια σειρά ενεργειών που ως στόχο είχαν και έχουν να μη λειτουργήσει ποτέ αυτό το έργο, που θα έλυνε άμεσα, δραστικά και με ασφαλή τρόπο για τη δημόσια υγεία όλων των κατοίκων και επισκεπτών της Κέρκυρας το μεγαλύτερο πρόβλημα του Νησιού μας, το πρόβλημα των απορριμμάτων. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος και που προ 2 εβδομάδων έγινε γνωστό, ότι αν δεν λειτουργήσει έως τις 25-05-2018 θα πρέπει ο Δήμος να επιστρέψει τα 4.000.000 ευρώ με τα οποία χρηματοδοτήθηκε για την κατασκευή του.

Είναι προφανές ότι οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αυτής της πράξης όχι μόνον αδιαφορούν για το τίμημα που θα πληρώσει ο Κερκυραίος Δημότης από τη συγκεκριμένη καταστροφή, αλλά επιπλέον το επιδιώκουν, αποσκοπώντας σε ίδια οφέλη οικονομικά, μικροπολιτικά και άλλα και τούτο διότι με την καταστροφή των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ Νότου καταφέρνουν να στερήσουν από την Κέρκυρα στην πιο κρίσιμη περίοδο του χρόνου, την τουριστική, τη λειτουργία μιας υποδομής που θα δημιουργούσε τις συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Νησιού μας.

Με το παρόν ψήφισμα καταδικάζουμε :

Α Τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς του ως άνω εγκλήματος κατά όλων των Κερκυραίων Δημοτών.

Β. Τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης κατά της Αντιπροσωπείας του Δήμου στις 03/05/2018 στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Γ. Όλους όσοι από τη 01-02-2018 και εντεύθεν δυσφημούν και συκοφαντούν την Κέρκυρα καθημερινά, υποθηκεύοντας παράλληλα το μέλλον της, έχοντας ως βασικό επιχείρημα τη μη λειτουργία του ΧΥΤΥ Νότου την οποία και κατάφεραν.

Δ. Όλους όσοι υποθηκεύουν το μέλλον και την υγεία ημών και των παιδιών μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Κέρκυρα αξίζει ένα καλύτερο μέλλον και αυτοί που θέλουν την καταστροφή της δεν πρέπει να επικρατήσουν. Η Δημοκρατία και η νομιμότητα πρέπει να επικρατήσουν. Η βία δεν θα περάσει.

 

 

Η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :  12-252/07-05-2018

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ                                ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΡΑ                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ

ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ