Με ανακοίνωσή του το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας αναφέρει:

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου και ώρα 15.30’, θα πραγματοποιηθεί ακρόαση σε νέους ηλικίας 16-30 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εργαστήριο Αρχαίου Δράματος που διοργανώνει το ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ από 6- 12 Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι επιθυμητό είναι να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις τραγουδιού και

κίνησης, και πιθανά γνώση κάποιου μουσικού οργάνου.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου.

Πληροφορίες στο τηλ. 26610-40136 και ώρες 10.00’ – 13.00’ π.μ

 

 

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη παρακάτω φόρμα συμμετοχής

 

https://docs.google.com/forms/d/1c3MKmndyK5cfwkkmypGybfYpdqeulDkIkqsgic8D-QI/edit

Οι ανήλικοι συμμετέχοντες παρακαλούνται να συμπληρώσουν και το έγγραφο συναίνεσης κηδεμόνα που ακολουθεί και να την αποστείλουν  στο email : dipethekerkyras@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

για τη συμμετοχή στην ακρόαση και στο εργαστήριο Αρχαίου Δράματος που διοργανώνει το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας

 

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογραφόμενος/η

……………………………………………….……………………………………..………….…., γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………………………………………………..……………………………………μαθητή/τριας της

……….…… …………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω υπεύθυνα

 

ότι έχω ενημερωθεί και ότι επιτρέπω:

 

  • τη συμμετοχή του/τη………………………………………. στην ακρόαση και στο εργαστήριο Αρχαίου Δράματος που διοργανώνει το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας.

 

 

Ημερομηνία: _____ / _____ / _____________

Ο/H δηλών/ούσα

 

 

________________________________________________

(Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο)