Συνεδριάζει αύριο Σάββατο η Εκτελεστική Επιτροπή και το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας στο Μαράσλειο Μέγαρο.

Στις 11:00 συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για τα εξής θέματα:

1) έγκριση τεχνικού προγράμματος
2) εισήγηση τευχών δημοπράτησης για το διαγωνισμό μεταφοράς των Α.Σ.Α. των τριών δήμων της Κέρκυρας στην Κοζάνη για την επεξεργασία από την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.
3) έγκριση πρώτου πρακτικού  της επιτροπής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων Συνδέσμου»

Στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση επί της κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού Οικ. Έτους  2020.

Στις 12.00 συνεδριάζει το Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ για τα εξής:

1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟ.Σ.ΔΑ. Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
2. Ανακοινώσεις