Με ανακοίνωσή του το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναφέρει:

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει εκδήλωση για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ»,

Ψηφιακά εργαλεία για την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων και της τοπικής ιστορίας των Ιονίων Νήσων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αίθουσα Εμμανουήλ Ροΐδης (2.39, 2ος όροφος), Ι.Θεοτόκη 72.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των ψηφιακών εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου για την ανάδειξη του υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.