Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δήμου:

Με σημερινή απόφασή του ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος, τροποποιεί την προηγούμενη   απόφασή του περί ορισμού αντιδημάρχων και απαλλάσσει το Σπύρο Σκόρδο (αντιδήμαρχο για την προώθηση της απασχόλησης) από τις πρόσθετες αρμοδιότητες  που του είχαν ανατεθεί (Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού).