Το τεστ νοημοσύνης RAVEN (IQ-Test), κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Αναπτύχθηκε από τον John C. Raven το 1936. Είναι το πιο κοινό και διάσημο τεστ που έχει χορηγηθεί σε ηλικιακές ομάδες από 5 ετών έως ηλικιωμένους.

Το βασικό πλεονέκτημα του Raνen, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ που μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικο-πολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων,δηλαδή σφάλματα που να οφείλονται στη διαφορετική επίδραση που ασκούν οι ποικίλες μορφές τού πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του ατόμου.

Από την άλλη μεριά, οι δοκιμασίες Raνen δεν εξετάζουν την ευφυΐα κατά ένα σφαιρικό τρόπο, αλλά μάλλον ελέγχουν εκλεκτικά ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. Τα στοιχεία αυτά είναι (μη λεκτικές ικανότητες) η ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικο-χωρικό πλαίσιο, την ικανότητα να βγάζει νόημα μέσα από σύγχυση, να αντιλαμβάνεται αυτό που δεν είναι άμεσα ορατό, δηλαδή, την ικανότητα να σκέφτεται καθαρά και να βγάζει νόημα από την πολυπλοκότητα, η οποία είναι γνωστή ως επαγωγική ικανότητα και την ικανότητα να αποθηκεύει και να αναπαράγει πληροφορίες, γνωστή ως αναπαραγωγική ικανότητα και να σχηματίζει μεγάλες μη λεκτικές δομές που διευκολύνουν τον χειρισμό πολύπλοκων προβλημάτων που περιλαμβάνουν αλληλεξαρτώμενες μεταβλητές. Συνοπτικά εξετάζει, την αναλυτική ικανότητα του εξεταζόμενου, σε συνδυασμό με την αίσθηση της όρασης, την αίσθηση της συμμετρίας, καθώς επίσης και την ικανότητα του ατόμου να συσχετίζει σύμβολα και σχήματα μεταξύ τους.

Το τεστ IQ Raven αποτελείται από 60 προβλήματα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε βαθμίδες ανάλογα με τη δυσκολία τους και διαθέτετε 30 λεπτά για να το ολοκληρώσετε. Υπολογίζει δείκτη νοημοσύνης μέχρι και >127 IQ στην κλίμακα Stanford-Binet, ποσοστό που επιτυγχάνουν 5 στους 100 ανθρώπους. Κάθε ερώτημα του τεστ περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα από τα οποία λείπει ένα τμήμα. Στο κάτω μέρος, δίνονται έξι ή οκτώ γεωμετρικά σχήματα από τα οποία πρέπει να αποφασίσετε ποιο είναι αυτό που συμπληρώνει την εικόνα. Η κάθε δοκιμασία είναι λίγο δυσκολότερη απο την προηγούμενη, και ή κάθε μια απο τις πέντε ομάδες περιέχει δυσκολότερες δοκιμασίες από την ομάδα που προηγείται. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος.

Παράδειγμα A του IQ test Raven

– Ποιο σχήμα συμπληρώνει λογικά την ακολουθία;

Raven-IqTest-G36_Page_01-349x481

Σωστή απάντηση, το σχήμα 2. Το τρίγωνο απλώς επαναλαμβάνεται (οριζόντια και κάθετα) με ίδιο μέγεθος και ίδια γραφή.

Προχωρήστε στο τεστ IQ

A1
a01-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A2
a02-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A3
a03-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A4
a04-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A5
a05-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A6
a06-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A7
a07-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A8
a08-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A9
a09-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A10
a10-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A11
a11-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
A12
a12-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B1
b01-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B2
b02-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B3
b03-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B4
b04-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B5
b05-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B6
b06-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B7
b07-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B8
b08-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B9
b09-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B10
b10-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B11
b11-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
B12
b12-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C1
c01-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C2
c02-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C3
c03-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C4
c04-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C5
c05-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C6
c06-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C7
c07-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C8
c08-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C9
c09-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C10
c10-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C11
c11-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
C12
c12-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D1
d01-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D2
d02-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D3
d03-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D4
d04-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D5
d05-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D6
d06-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D7
d07-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D8
d08-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D9
d09-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D10
d10-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D11
d11-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
D12
d12-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E1
e01-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E2
e02-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E3
e03-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E4
e04-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E5
e05-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E6
e06-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E7
e07-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E8
e08-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E9
e09-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E10
e10-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E11
e11-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test
E12
e12-Τεστ-νοημοσύνης-ευφυΐας-Raven-iq-test

Απαντήσεις τεστ IQ

A1: 4
A2: 5
A3: 1
A4: 2
A5: 6
A6: 3
A7: 6
A8: 2
A9: 1
A10: 3
A11: 5
A12: 4
B1: 2
B2: 6
B3: 1
B4: 2
B5: 1
B6: 3
B7: 5
B8: 6
B9: 4
B10: 3
B11: 4
B12: 5
C1: 8
C2: 2
C3: 3
C4: 8
C5: 7
C6: 4
C7: 5
C8: 1
C9: 7
C10: 6
C11: 1
C12: 2
D1: 3
D2: 4
D3: 3
D4: 7
D5: 8
D6: 6
D7: 5
D8: 4
D9: 1
D10: 2
D11: 5
D12: 6
E1: 7
E2: 6
E3: 8
E4: 2
E5: 1
E6: 5
E7: 2
E8: 4
E9: 1
E10: 6
E11: 3
E12: 5

Βαθμολογία IQ

Απαντήσεις Iq αποτέλεσμα στην κλίμακα Stanford-Binet Συμβατικό επίπεδο ευφυϊας
37 μεταξύ 73 και 89 ΚΛΑΣΗ ΙV ή ‘’χαμηλής ευφυϊας’’ βαθμολογία < ή = της 25ης θέσης
44 100 (ένας στους 2 ανθρώπους) ΚΛΑΣΗ ΙΙΙ ή ‘’μέσης ευφυϊας’’ βαθμολογία μεταξύ της 25ης και της 75ης  εκατοστιαίας θέσης
49 111(ένας στους 4 ανθρώπους) ΚΛΑΣΗ ΙΙ ή ‘’ανώτερης ευφυϊας’’ βαθμολογία > ή = της 75ης εκατοστιαίας θέσης
54 121 (ένας στους 10 ανθρώπους) ΚΛΑΣΗ ΙΙ ή ‘’ανώτερης ευφυϊας’’ βαθμολογία = της 90ης εκατοστιαίας θέσης
55 127 (ένας στους 22 ανθρώπους) ΚΛΑΣΗ Ι ή ‘’εξαιρετικής ευφυϊας’’ βαθμολογία = της 95ης εκατοστιαίας θέσης
>55 >127 ΚΛΑΣΗ Ι ή ‘’εξαιρετικής ευφυϊας’’ βαθμολογία > της 95ης εκατοστιαίας θέσης
IQ Gauss
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης

Το τεστ μας το παραχώρησε η ιστοσελίδα braining.gr | IQ Test – Παιχνίδια στρατηγικής – Γρίφοι & Προβλήματα Λογικής – Blogging, στην οποία μπορείτε να βρείτε πολλά ακόμη.

IQ Test
Δωρεάν τεστ IQ. Γνωρίστε τη νοημοσύνη σας

Γρίφοι / Προβλήματα Λογικής
Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης

Παιγνίδια Λογικής / Στρατηγικής
Παίξτε δωρεάν. Αναπτύξτε τις εγκεφαλικές σας δομές