Αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου του 2023 πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης, που αφορά την αίτηση ακύρωσης των οικοδομικών αδειών στον Ερημίτη, που είχε καταθέσει στο ΣτΕ, ο δήμος βόρειας Κέρκυρας.

Η υπόθεση επρόκειτο να συζητηθεί στο 5ο τμήμα του Συμβουλίου ενώ το ίδιο αίτημα έχει καταθέσει στο διοικητικό εφετείο Αθηνών ο Σύλλογος “Ερημίτης Πλούς” και αναμένεται να εκδικαστεί στις 7 Δεκεμβρίου.