Με μία λίγο πιο εντονη βροχόπτωση το γνωστό μέρος περιοχή Σπηλιά πλημμύρισε και πάλι!

Τα ίδια και στην Ευγενίου Βουλγάρεως!

Παλια Πόλη

 

Και στην Αφρα…

Και στα Τρια Γεφύρια…

Και άλλα πολλά σημεια του νησιού