Το τεστ νοημοσύνης RAVEN (IQ-Test), κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Αναπτύχθηκε από τον John C. Raven το 1936. Είναι το πιο κοινό και διάσημο τεστ που έχει χορηγηθεί σε ηλικιακές ομάδες από 5 ετών έως ηλικιωμένους.

Το βασικό πλεονέκτημα του Raνen, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ που μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικο-πολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων,δηλαδή σφάλματα που να οφείλονται στη διαφορετική επίδραση που ασκούν οι ποικίλες μορφές τού πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του ατόμου.

Από την άλλη μεριά, οι δοκιμασίες Raνen δεν εξετάζουν την ευφυΐα κατά ένα σφαιρικό τρόπο, αλλά μάλλον ελέγχουν εκλεκτικά ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. Τα στοιχεία αυτά είναι (μη λεκτικές ικανότητες) η ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικο-χωρικό πλαίσιο, την ικανότητα να βγάζει νόημα μέσα από σύγχυση, να αντιλαμβάνεται αυτό που δεν είναι άμεσα ορατό, δηλαδή, την ικανότητα να σκέφτεται καθαρά και να βγάζει νόημα από την πολυπλοκότητα, η οποία είναι γνωστή ως επαγωγική ικανότητα και την ικανότητα να αποθηκεύει και να αναπαράγει πληροφορίες, γνωστή ως αναπαραγωγική ικανότητα και να σχηματίζει μεγάλες μη λεκτικές δομές που διευκολύνουν τον χειρισμό πολύπλοκων προβλημάτων που περιλαμβάνουν αλληλεξαρτώμενες μεταβλητές. Συνοπτικά εξετάζει, την αναλυτική ικανότητα του εξεταζόμενου, σε συνδυασμό με την αίσθηση της όρασης, την αίσθηση της συμμετρίας, καθώς επίσης και την ικανότητα του ατόμου να συσχετίζει σύμβολα και σχήματα μεταξύ τους.

Το τεστ IQ Raven αποτελείται από 60 προβλήματα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε βαθμίδες ανάλογα με τη δυσκολία τους και διαθέτετε 30 λεπτά για να το ολοκληρώσετε. Υπολογίζει δείκτη νοημοσύνης μέχρι και >127 IQ στην κλίμακα Stanford-Binet, ποσοστό που επιτυγχάνουν 5 στους 100 ανθρώπους. Κάθε ερώτημα του τεστ περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα από τα οποία λείπει ένα τμήμα. Στο κάτω μέρος, δίνονται έξι ή οκτώ γεωμετρικά σχήματα από τα οποία πρέπει να αποφασίσετε ποιο είναι αυτό που συμπληρώνει την εικόνα. Η κάθε δοκιμασία είναι λίγο δυσκολότερη απο την προηγούμενη, και ή κάθε μια απο τις πέντε ομάδες περιέχει δυσκολότερες δοκιμασίες από την ομάδα που προηγείται. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος.

Παράδειγμα A του IQ test Raven

– Ποιο σχήμα συμπληρώνει λογικά την ακολουθία;

Σωστή απάντηση, το σχήμα 2. Το τρίγωνο απλώς επαναλαμβάνεται (οριζόντια και κάθετα) με ίδιο μέγεθος και ίδια γραφή.

Προχωρήστε στο τεστ IQ

A1
Raven IQ TEST
A2
Raven IQ TEST
A3
Raven IQ TEST
A4
Raven IQ TEST
A5
Raven IQ TEST
A6
Raven IQ TEST
A7
Raven IQ TEST
A8
Raven IQ TEST
A9
Raven IQ TEST
A10
Raven IQ TEST
A11
Raven IQ TEST
A12
Raven IQ TEST
B1
Raven IQ TEST
B2
Raven IQ TEST
B3
Raven IQ TEST
B4
Raven IQ TEST
B5
Raven IQ TEST
B6
Raven IQ TEST
B7
Raven IQ TEST
B8
Raven IQ TEST
B9
Raven IQ TEST
B10
Raven IQ TEST
B11
Raven IQ TEST
B12
Raven IQ TEST
C1
Raven IQ TEST
C2
Raven IQ TEST
C3
Raven IQ TEST
C4
Raven IQ TEST
C5
Raven IQ TEST
C6
Raven IQ TEST
C7
Raven IQ TEST
C8
Raven IQ TEST
C9
Raven IQ TEST
C10
Raven IQ TEST
C11
Raven IQ TEST
C12
Raven IQ TEST
D1
Raven IQ TEST
D2
Raven IQ TEST
D3
Raven IQ TEST
D4
Raven IQ TEST
D5
Raven IQ TEST
D6
Raven IQ TEST
D7
Raven IQ TEST
D8
Raven IQ TEST
D9
Raven IQ TEST
D10
Raven IQ TEST
D11
Raven IQ TEST
D12
Raven IQ TEST
E1
Raven IQ TEST
E2
Raven IQ TEST
E3
Raven IQ TEST
E4
Raven IQ TEST
E5
Raven IQ TEST
E6
Raven IQ TEST
E7
Raven IQ TEST
E8
Raven IQ TEST
E9
Raven IQ TEST
E10
Raven IQ TEST
E11
Raven IQ TEST
E12
Raven IQ TEST

Απαντήσεις τεστ IQ

A1: 4
A2: 5
A3: 1
A4: 2
A5: 6
A6: 3
A7: 6
A8: 2
A9: 1
A10: 3
A11: 5
A12: 4
B1: 2
B2: 6
B3: 1
B4: 2
B5: 1
B6: 3
B7: 5
B8: 6
B9: 4
B10: 3
B11: 4
B12: 5
C1: 8
C2: 2
C3: 3
C4: 8
C5: 7
C6: 4
C7: 5
C8: 1
C9: 7
C10: 6
C11: 1
C12: 2
D1: 3
D2: 4
D3: 3
D4: 7
D5: 8
D6: 6
D7: 5
D8: 4
D9: 1
D10: 2
D11: 5
D12: 6
E1: 7
E2: 6
E3: 8
E4: 2
E5: 1
E6: 5
E7: 2
E8: 4
E9: 1
E10: 6
E11: 3
E12: 5

Βαθμολογία IQ

ΑπαντήσειςIq αποτέλεσμα στην κλίμακα Stanford-BinetΣυμβατικό επίπεδο ευφυϊας
37μεταξύ 73 και 89ΚΛΑΣΗ ΙV ή ‘’χαμηλής ευφυϊας’’ βαθμολογία < ή = της 25ης θέσης
44100 (ένας στους 2 ανθρώπους)ΚΛΑΣΗ ΙΙΙ ή ‘’μέσης ευφυϊας’’ βαθμολογία μεταξύ της 25ης και της 75ης  εκατοστιαίας θέσης
49111(ένας στους 4 ανθρώπους)ΚΛΑΣΗ ΙΙ ή ‘’ανώτερης ευφυϊας’’ βαθμολογία > ή = της 75ης εκατοστιαίας θέσης
54121 (ένας στους 10 ανθρώπους)ΚΛΑΣΗ ΙΙ ή ‘’ανώτερης ευφυϊας’’ βαθμολογία = της 90ης εκατοστιαίας θέσης
55127 (ένας στους 22 ανθρώπους)ΚΛΑΣΗ Ι ή ‘’εξαιρετικής ευφυϊας’’ βαθμολογία = της 95ης εκατοστιαίας θέσης
>55>127ΚΛΑΣΗ Ι ή ‘’εξαιρετικής ευφυϊας’’ βαθμολογία > της 95ης εκατοστιαίας θέσης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης

Το τεστ μας το παραχώρησε η ιστοσελίδα braining.gr | IQ Test – Παιχνίδια στρατηγικής – Γρίφοι & Προβλήματα Λογικής – Blogging, στην οποία μπορείτε να βρείτε πολλά ακόμη.

IQ Test
Δωρεάν τεστ IQ. Γνωρίστε τη νοημοσύνη σας

Γρίφοι / Προβλήματα Λογικής
Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης

Παιγνίδια Λογικής / Στρατηγικής
Παίξτε δωρεάν. Αναπτύξτε τις εγκεφαλικές σας δομές